Plassering i fond

Fond passer for bedrifter som vil plassere overskuddet med bedre avkastning enn på konto.

Sparing i fond er et smart valg for å spare langsiktig.
Ingen bindingstid, kjøp og selg når bedriften vil.
Overlat investeringene til profesjonelle forvaltere.

Tre hovedtyper fond

Bedriften din kan velge mellom rentefond, aksjefond eller kombinasjonsfond.

Rentefond

  • Unngår kraftige kurssvingninger slik som for aksje- og kombinasjonsfond.
  • Dette er fordi fondet består av obligasjoner, sertfikater og bankinnskudd, og er som regel utstedt av stat, kommune, bank eller større industriselskaper.
  • Rentefond kan være både pengemarkedsfond og obligasjonsfond.

Aksjefond

  • Høyere forventet avkastning, men også høyere risiko sammenlignet med banksparing, rentefond og kombinasjonsfond.
  • Pengene er ikke bundet opp, og du kan selge og kjøpe når du vil.

Kombinasjonsfond 

  • Mindre svingninger enn aksjefond, siden fondet består av både aksjer og renter.
  • Følger samme regulering og krav til åpenhet som rene rentefond og aksjefond.
  • Kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing og andre rentebærende papirer.
  • Vi anbefaler som utgangspunkt ikke kombinasjonsfond til bedrifter, siden det medfører høyere skatt.

Velg fond selv

Det finnes ulike typer fond innenfor forskjellige bransjer og geografi. Fond kan også spesialisere seg på ulike typer bedrifter. Få oversikt over alle fondene vi tilbyr og priser.

Endringer på fondssparingen din

I 2021 endret vi måten du betaler for fondssparingen din på. Fondene ble endret fra bruttofond til nettofond. Det er derfor nye priser på fondssparingen, og bedriften kan kun kjøpe fond i nettoklasse. 

Vær oppmerksom på at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.