HR-tjenester

Trenger bedriften hjelp i en ansettelsesprosess eller med personalsaker? Vi kan bistå i alle faser av arbeidsforholdet.

kvinne-med-notatblokk
Sikre at arbeidsforholdene følger gjeldende lover og regler.
Få hjelp med å rekruttere, trene og beholde dyktige ansatte.
Lederstøtte og rådgivning når du som leder trenger en sparringspartner.
par tar high five. illustrasjon.

HR-oppgaver dere kan få hjelp med

Det er mye å tenke på i en ansettelsesprosess. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å: 

  • lage stillingsbeskrivelse og jobbannonse
  • planlegge og gjennomføre jobbintervjuet
  • utarbeide arbeidsavtalen

Vi kan også svare på spørsmål som gjelder prøvetid, fast eller midlertidig ansettelse, tariffavtaler, med mer. 

Det er mange ting som må ivaretas når bedriften har ansatte. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å:

  • håndtere sykefravær, permisjoner, ferie og permitteringer
  • utarbeide personalhåndbok og andre interne instrukser
  • følge reglene om arbeidstid, overtid, nattarbeid og lignende

Vi kan også svare på spørsmål om tariffavtaler og hjelpe til med å utarbeide rutiner for oppfølging av ansatte underveis i arbeidsforholdet.

Også når en ansatt skal slutte, er det mye bedriften må huske på. Hos oss kan dere blant annet få hjelp til å:

  • lage generelle off-boardingsrutiner
  • avklare oppsigelsestid 
  • planlegge og gjennomføre sluttsamtale
  • sikre et korrekt sluttoppgjør

Vi kan også være behjelpelig med å sikre en god prosess når bedriften selv må si opp eller avskjedige en ansatt.

Hvorfor er HR viktig for bedriften?

HR handler i bunn og grunn om å sørge for at bedriften ansetter de riktige folka, og at disse har det best mulig under hele arbeidsforholdet. Dette er et krevende, men viktig arbeid for at bedriften skal være en attraktiv arbeidsplass med motiverte mennesker.

Med oss på laget får du en lokal sparringspartner som kan hjelpe bedriften i alle faser av ansettelsesforholdet.

illustrasjon-liten-glad

Lønnstjenester

Trenger bedriften hjelp til lønnsoppgaver, kan vi ta oss av alt knyttet til utbetaling og innrapportering av lønn.

Forsikring

Gode bedriftsforsikringer trygger både bedriftens og de ansattes fremtid.

Pensjon

De fleste bedrifter med ansatte er lovpålagt å spare til pensjon.

En komplett sparringspartner

Vi ønsker å bidra til at nettopp din bedrift lykkes. Hos regnskapsbyrået vårt får du hjelp av dyktige regnskapsrådgivere og spesialister innenfor en rekke ulike fagområder. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }