Lag gode budsjetter

Budsjetter er viktige styringsverktøy i enhver bedrift. Sjekk hvilke budsjetter du bør ha, og last ned vår budsjettmal. 

Budsjettene bedriften bør ha

  • Resultatbudsjett, også kalt driftsbudsjett: Viser forventede inntekter og kostnader. 
  • Likviditetsbudsjett: Viser estimerte inn- og utbetalinger.

Skal du starte bedrift, bør du lage et oppstartsbudsjett, eller investeringsbudsjett som det også kalles. 

Malen inneholder både resultat-, likviditets- og investeringsbudsjett. 

bilde av kontordame på pc

De ulike budsjettene

Et budsjett er en plan for den økonomiske utviklingen i en bedrift. Gode budsjetter hjelper deg å vurdere lønnsomheten i bedriften, og viser om det er nok penger på konto til å betale regningene. 


Resultatbudsjett 

I et resultatbudsjett setter du opp forventede inntekter og kostnader for en gitt periode, som regel et kalenderår. Resultatbudsjettet viser om bedriften forventes å gå med overskudd eller underskudd, og hvor mye du må betale i skatt for det aktuelle regnskapsåret. 

Når du skal lage budsjetter, kan det være smart å lage resultatbudsjettet først. Så bruker du tallene derfra til å sette opp et likviditetsbudsjett etterpå. 


Likviditetsbudsjett

I et likviditetsbudsjett setter du opp estimerte innbetalinger og utbetalinger for en periode. Med et godt likviditetsbudsjett unngår du å bruke penger over evne, og har full oversikt over om det til enhver tid er nok penger på konto til å betale løpende utgifter. Du får også oversikt over om du i perioder har større utgifter enn inntekter, slik at du kan planlegge hvordan du skal dekke det inn. Kassekreditt kan være et godt alternativ ved kortvarige likvidietsutfordringer. 

Likviditet beskriver bedriftens betalingsevne og kjøpekraft. Har bedriften god likviditet, blir den gjerne mer attraktiv for både kunder og potensielle investorer. Likviditet er også viktig hvis du skal søke om lån eller kreditt i banken. Da må du legge frem et likviditetsbudsjett. 

For nystartede bedrifter er likvidietsbudsjettet gjerne det viktigste å styre etter, siden de fleste har begrensede midler tilgjengelig i oppstartsperioden. 


Oppstartsbudsjett

Før du starter bedrift, bør du sette opp et oppstartsbudsjett, eller investeringsbudsjett som det også kalles. Det viser hvilket utstyr bedriften trenger, hva det vil koste, og ikke minst hvordan du skal finansiere oppstarten

Hva du bør ta med i et oppstartsbudsjett, kommer helt an på hva det er du skal drive med. Snakk gjerne med andre i samme bransje om hvilke oppstartskostnader de hadde.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }