Trafikkforsikringsavgift (TFA)

(tidligere kalt årsavgift/veiavgift)

I 2018 ble årsavgiften døpt om til trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten. Det er forsikringsselskapene som krever inn avgiften, sammen med betalingen av kjøretøyforsikringen.

Elbil lades og pakkes av to jenter en solrik sommerdag

Hva er trafikkforsikringsavgift (TFA)?

Trafikkforsikringsavgift er det som tidligere het veiavgift/årsavgift. Det er regjeringen som har bedt forsikringsselskapene om å fakturere veiavgiften/årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen, for å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader. 

Trafikkforsikringsavgiften gjelder alle kjøretøy med tillatt totalvekt opptil 7.500 kg som har ansvarsforsikring. For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7.500 kg eller mer, skal du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves inn av Skatteetaten, så du skal ikke betale trafikkforsikringsavgift på slike kjøretøy.

Trafikkforsikringsavgiften vil stå som en egen linje på forsikringsavtalen din slik at du ser hva som er forsikringspris og hva som er avgift til staten. Er du kunde hos oss får du dette på fakturaen din.
 

Trafikkforsikringsavgift for elbil o.l.

Fra 1. mars 2021 fikk også elbiler og el-motorsykler trafikkforsikringsavgift (årsavgift/veiavgift). Dette gjelder også hydrogendrevet bil og motorsykkel.

Fra 1. mars 2024 ble trafikkforsikringsavgiften for elbil høyere enn den for vanlig bil (bensin, hybrid eller diesel med partikkelfilter).


Hva koster trafikkforsikringsavgiften i 2024?

Nedenfor ser du liste over døgnsatsene på avgiften for de forskjellige kjøretøygruppene. Stortinget fastsetter satsene på avgiften hvert år, og alle inntektene fra avgiften går til staten. 

Sist oppdatert 09.01.2024

Kjøretøy Før
28.2.2023
F.o.m 
1.3.2023
   t.o.m
29.2.2023
Etter 
1.3.2024
Bil og buss (diesel uten partikkelfilter) 9,57 kr 9,84 kr (3592 kr*) 9,11 kr (3325 kr*)
Bil og buss (bensin, hybrid eller diesel med partikkelfilter) 8,15 kr 8,38 kr (3059 kr*) 7,60 kr (2774 kr*)
Motorsykkel (diesel, bensin eller elektrisk) 5,93 kr 6,10 kr (2227 kr*) 5,23 kr (1909 kr*)
Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi,
motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere
1,38 kr 1,42 kr (518 kr*) 0,37 kr (135 kr*)
Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører 0 kr 0 kr 0 kr kr
Bil (elektrisk, hydrogen eller brenselcelle) 8,15 kr 8,38 kr (3059 kr*) 8,70 kr (3176 kr*)
Elektrisk moped, traktor, buss, taxi, motorredskap,
snøscooter med flere. Med hydrogen og brenselcelle.
1,38 kr 1,42 kr (518 kr*) 0,37 kr (135 kr*)

*døgnsatsen x 365 dager = pris per år
(2024 er skuddår med 366 dager)


Betaling av Trafikkforsikringsavgiften

Før betalte du årsavgiften i en stor sum én gang i året. Trafikkforsikringsavgift blir fordelt på samme måte som betalingen av forsikringen din.

På fakturaen er trafikkforsikringsavgiften spesifisert for hvert kjøretøy og beløpet deles opp i samme antall betalingsterminer som forsikringsavtalen. Det vil si at hvis du har fordelt forsikringen på 12 måneder, vil også avgiften fordeles månedlig

Har du spørsmål om faktura og betaling? Se kundeservice for spørsmål og svar.

Bil uten forsikring

Alle registrerte kjøretøy skal minimum skal ansvarsforsikring. Bileiere får gebyr fra Trafikkforsikringsforeningen for hver dag bilen er uten forsikring.

Hvis du ikke skal bruke kjøretøyet ditt kan du midlertidig avregistrere det og gå over på en lagringsforsikring hvor du blant annet slipper å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgiften.


Spørsmål og svar om trafikkforsikringsavgiften

Flere spørsmål

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }