Hussopp og råte

Har du hytte- eller husforsikring hos oss kan du oppgradere med tilleggsforsikring for hussopp, råte og insekter.

Hva dekker forsikring for hussopp og råte?

Forsikringen dekker skader som har oppstått ved råte, sopp eller insekter som ødelegger bygningen. Skaden kan ha startet sin utvikling før du kjøpte forsikringen, men du er kun dekket for skadene som har oppstått etter du kjøpte forsikringen.

Oversikten er veiledende. Se her for detaljerte vilkår.

Dekning Dekker Dekker ikke
Skade på hus/hytte* ved råte, ekte hussopp
og andre typer sopp som ødelegger tre.
 
Skade på hus/hytte* som skyldes insekter.   
Utgifter til bekjempelse av insekter
som gjør skade på hus/hytte*.
 
Blåvedssopp, svertesopp, muggsopp og jordslag.  
Skade som bare virker skjemmende
på bygningens utseende.
 
svartmugg i tak på hus

*Fullverdiforsikret hus/hytte.

Med skade menes fysisk skade på bygning/bygningsdel, svekket isolasjonsevne og lukt. Med bekjempelse menes reduksjon eller utryddelse.

Allerede kunde?

Er du usikker på om du har tilleggsdekning for hussopp, råte og insekter kan du sjekke dette i mine forsikringer, mobilbanken eller nettbanken.

Egenandel

Ved skade på huset eller hytta er egenandelen den samme som for husforsikringen eller hytteforsikringen. Egenandelen velger du selv når du kjøper hus- eller hytteforsikringen.

Ved bekjempelse av insekter er egenandelen 2.000 kroner.

Dame sjekker egenandelen på husforsikringen sin på telefonen

Vilkår for Hus-, Innbo- og
Sopp-, råte, og insektsforsikring

Vilkår

Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

Har du forsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg. 

Tilleggsforsikring til husforsikring:

Ønsker du tilleggsforsikring for hussopp og råte?

Har du allerede forsikring hos oss og ønsker du å bestille denne tilleggsdekningen kan du kontakte oss.


melde skade ikon

Har du oppdaget råte, hussopp eller insekter?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }