Vedlikeholdskalender

Vedlikehold er skadeforebygging i praksis, som igjen bidrar til god utnyttelse av ressurser som allerede er i bruk. Vedlikeholdskalenderen gir deg stegvis veiledning og oversikt over hva du trenger for både innendørs og utendørs vedlikehold av boligen din.

Rådene våre er utviklet av fageksperter og er basert på skadestatistikk over hyppige skader i hjemmet og oppussingsrådene fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Stabler flytteesker.

Se smarte oppussingsråd fra DiBK

For å ta best mulig vare på boligen, har Direktoratet for byggekvalitet (DiBK) laget flere råd om smart oppussing. 

 

 


Generelle tips

 • I 2010 ble det krav til at alle nye boliger og boliger som skal rehabiliteres må ha en automatisk lekkasjestopper installert i rom uten sluk. Dette er typisk rom som kjøkken der oppvaskmaskin, kjøleskap og kaffemaskiner er montert inn. De samme reglene gjelder for fritidsbolig. Hvis du bor i en eldre bolig bør du derfor vurdere å få montert på en lekkasjestopper. Lekkasjestopperen har fuktfølere, og med en gang de oppdager vann stenger de vanntilførselen. Dette reduserer risikoen for vannskader og skadeomfanget dersom vannskader oppstår. 

  Det finnes mange automatiske vannstoppere, men vi anbefaler å velge en som er FG-godkjent. Husk å få dokumentasjon på produktet og arbeidet hvis du får en rørlegger til å montere vannstopperen for deg. 

  Dersom du bor i en eldre bolig anbefaler vi også å ta en titt på rørene, da boliger som ble bygd mellom 1950 og 1970 ofte har rør som er utsatt for lekkasje og som bør skiftes ut. En lekkasjestopper reduserer risikoen for vannskader, men løser ikke det underliggende problemet.

  Ved installasjon av FG-godkjent vannstopper slipper du  egenandel  på inntil 4.000 kroner, hvis vannstopperen har forhindret en større skade.

 • I 2010 ble det krav til at alle nye boliger og boliger som skal legge opp ny kurs til komfyren må ha komfyrvakt installert. De samme reglene gjelder for fritidsbolig. Det betyr at komfyrvakten skal være installert som en del av det faste elektriske anlegget. Eldre kjøkken bør ettermontere komfyrvakt. En komfyrvakt består av en sensor og en strømavbryter. Sensoren overvåker kokeplatene, og hvis den oppdager fare for brann utløser den en alarm. Dersom ingen reagerer på alarmen, vil sensoren gi beskjed til strømavbryteren om å kunne strømmen til komfyren. Strømavbryteren er plassert i sikringsskapet eller bak komfyren. 

  Det finnes mange komfyrvakter, men vi anbefaler å velge en som er FG-godkjent. Husk å få dokumentasjon på produktet og arbeidet hvis du får en elektriker til å montere komfyrvakten for deg.

 • Vi anbefaler å installere brannstige på utsiden av huset for å ha en trygg rømningsvei dersom uhellet er ute og det oppstår brann. Det finnes mange brannstiger, men vi anbefaler å velge en som er sertifisert og godkjent av Sintef. Når brannstigen er installert bør alle i husstanden prøve å åpne og gå ned stigen for å være kjent med hvordan man gjør det før en eventuell hendelse oppstår.  

  Det kan også være lurt å brannøvelse en til to ganger i året og sjekke brannslukkingsapparatet, spesielt før jul, slik at alle har evakuerings- og slukkerutinene friskt i minne. 

  Husk å få dokumentasjon av fagpersonen som monterer stigen.  

 • Sølv- og skjeggkre trives i fukt og skitt, og er derfor ofte å finne i rom som bad, kjøkken, gang eller kjeller. Finner du sølvkre kan det være tegn på at rommet er for fuktig eller at det finnes fuktskade. Skjeggkre kan trives i tørre forhold også, så de kan man finne klatrende på vegger eller kjøkkenbenk. 

  Sølv- og skjeggkre er ikke farlige og de kan ikke gjøre store skader på bygningen. Likevel, det er ubehagelig å ha de i hus. Innboforsikring topp dekker bekjempelse av skjeggkre med 50.000 kroner. Siden skjeggkre ikke gjør noen skade på bygningen anses de ikke som skadedyr og er derfor ikke en del av husforsikringen. 

  Hvis man oppdager sølv- eller skjeggkre bør man finne årsaken til hvorfor de har kommet. Det kan være alt fra dårlig drenering eller ventilasjon til vannansamlinger eller andre forhold som skaper fukt. I tillegg kan insektene komme inn i boligen via pappesker eller sekker/vesker som har stått i rom med sølv- eller skjeggkre, f.eks. i kontorlokaler eller tollen. 

  I rom der man finner sølvkre anbefaler vi å:

  • Redusere fuktigheten ved å rengjøre avtrekksviften, lage bedre lufterutiner og sette inn en avfukter.
  • Hold det rent på gulvet og sørge for at det ikke samler seg mye støv i kroker og hjørner – dette er mat for innsektene.  
   • Etter at du har støvsugd bør du fryse støvsugerposene slik at sølv- og skjeggkreene ikke kan spre seg videre.
  • Tette sprekker ved lister og terskler slik at insektene ikke har noe sted å gjemme seg.
  • Sett ut limfeller for å kartlegge hvor de oppholder seg mest og redusere bestanden.
 • For å være enda bedre rustet mot vannskader anbefaler vi å stenge hovedstoppekranen ved lengre fravær. Det står i sikkerhetsforskriften til husforsikringen at det er en selv som er ansvarlig for å sørge for at stoppekranen er tett ved lengre fravær. For hus vil det si når alle i husstanden skal være borte fra huset i mer enn én måned, og for hytter og fritidshus vil det si når man ikke skal være tilbake innen en uke. Husk å slå på kranen igjen når du kommer hjem fra ferie eller til hytta. Et tips kan være å legge en påminnelseslapp i gangen så man er sikker på at man husker det. (Sikkerhetsforskriften, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8).

 • For å unngå frostskader på rør og i våtrom (rom som bad og vaskerom der overflater på vegger og gulv jevnlig blir utsatt for vann) anbefaler vi å alltid ha noe varme på. Det står faktisk i sikkerhetsforskriften til husforsikringen at en selv har ansvar for at alle rom i bygningen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå frostskader (Sikkerhetsforskriften, jf. forsikringsavtaleloven § 4-8) 

 • Vi har noen generelle vedlikeholdstips for innredning:

  • Bruk knotter under møbler slik at du ikke skraper opp gulvet under. Har du kontorstol med hjul kan det være lurt å legge en matte under stolen for å hindre oppskraping av gulv over tid. 
  • For å få vekk skraper og sprekker i gulvet og samtidig få et fint utseende på gulvet kan du slipe og behandle gulvet istedenfor å legge et helt nytt gulv. Å legge nytt gulv krever både mer tid og kostnader, og du kan få et vel så fint resultat ved å bare forbedre gulvet du allerede har. 
   • Hvordan du går frem for å vedlikeholde gulvet ditt avhenger om du har tregulv eller parkett. 
  • Bruk innvendig dørmatte med gummiunderlag for å sørge for at vann og slaps fra sko holder seg unna lister og treverk i gangen. 
  • Dersom du skal henge noe opp på veggen kan du vurdere å bruke borrelåsteip for å slippe å lete etter stendere og unngå å lage hull i veggen.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }