SpareBank 1 Lom og Skjåk Næringslivsfond

SpareBank 1 Lom og Skjåk sitt næringslivsfond har som formål å fremme tiltak for å styrke næringslivet blant bankens kunder i vårt primærmarkedsområde; Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja. Etter vedtektene skal utdeling av fondets kapital særlig nyttes til finansiering av undersøkelser og forsøk med sikte på å komme i gang med ny virksomhet, samt styrke eksisterende virksomhet med finansiering av produktutvikling, konsulenttjenester, opplæringstiltak og markedsføring.

Interesserte som kommer inn under fondets formål kan søke innen 05.02.2023

Eventuell spørsmål kan rettes til Nils Arne Haugen tlf 907 70 162.