Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

Finansiering

 • Terminutsettelse:

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte
  innbetalingen (renter og avdrag) i inntil 29 dager. Neste forfall må betales i
  henhold til plan. Dermed opprettholdes opprinnelig nedbetalingsplan og den
  innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall blir ikke endret som følge
  av terminutsettelsen.

  Terminutsettelse vil medføre omkostninger på:                                                                       500,-

  Avdragsfrihet:

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på
  lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil
  nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Avdragsfrihet vil medføre omkostninger på:                                                                            500,-

SPARING/INNSKUDD

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Inntil 200 000,-

  0,55 %

  200 000 - 500 000,-

  0,65 %

  500 000 - 1 000 000,-

  0,75 %

  Over 1 000 000,-

  1,00 %

  Den nye renten gjelder fra første krone når et trinn på rentetrappen passeres.
  Det er 8 gebyrfrie uttak i året og i tillegg disponeres fjorårets renter.
  For uttak utover dette beregnes et gebyr på 1% av uttatt beløp.

     

 • Inntil 500 000,-

  0,5 %

  500 000 - 8 000 000,- 

  1,60 %

  over 8 000 000,-

  etter avtale

  Renta gjeld frå fyrste krone når innskotet er over kr 500.000,-.Kontoen er sperret for uttak, og uttak må varsles minimum 31 dager i forveien. Uttak som er varslet minimum 31 dager i forkant vil automatisk bli overført til en av dine andre kontoer i banken. 

     

 • Minimum mnd sparebeløp kr 300,-
  4 uttak pr år, 1 % uttaksprovisjon utover dette.
  Inntil 2 sparefrie mnd pr år.

  1,20 %

BETALING

 • Nettbank bedrift

  149,- pr mnd

  Nettbank bedrift PRO kunder

  99,- pr mnd

  Nettbank bedrift datterselskap

  20,- pr mnd

  Månedsavgift OCR-returdata

  50,-

  OCR-returdata (per transaksjon)

  1,-

 • Innskuddsautomat

  0,-

  Nattsafeinnskudd pr pose

  50,-

  Feil/mangler (under/over kr 1 000,-)

  30,-/60,-

  Utenlandske sedler pr oppgjør

  50,-

  Kvittering sendt i posten

  30,-

  Kontantinnskudd levert i kasse

  75,-

KORT

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personligansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

ØVRIGE TJENESTER

 •    

  750,-