Prisliste bedrift

BETALING

 • Etablering/endring/sletting av avtale (basis/integrert)

  0 kr

  Nettbank bedrift datteravtale månedspris

  45 kr

  Nettbank bedrift månedspris (basis/integrert)

  149 kr

  Etablering/endring/sletting av datteravtale

  0 kr

  Nettbank bedrift lag og forening månedspris

  30 kr

  Ekstra bruker månedspris pr bruker

  10 kr

  Innmelding bruker bankregistrert

  150 kr

  Innmelding bruker registrert selvbetjent

  0 kr

  Filoverføring via nettbank pr fil

  2,50 kr

  Bankavstemmingsfil pr fil

  2,50 kr

 • Betaling med KID

  1,50 kr

  Betaling med melding

  3,50 kr

  Betaling med strukturert info

  4,50 kr

  SEPA-betaling: ordinær betaling i EUR til EU/EØS

  30 kr

  Øvrige ordinære betalinger, i annen valuta

  60 kr

  Hasteoverførsel SWIFT

  425 kr

  Lønnsutbetaling pr betaling

  1,50 kr

  Kontoregulering/overførsel mellom egne konti

  0 kr

  Utbetalingsanvisning (mottakers kontonummer mangler)

  100 kr

 • Etablering filoverføring SFTP

  0 kr

  Månedspris nettbank bedrift med avtale om filoverføring SFTP

  149 kr

  Filoverføring SFTP per fil til/fra bank

  2,5 kr

 • Etablering/endring av avtale

  250 kr

  Månedspris pr avtale

  65 kr

  OCR - pr innbetaling

  1,50 kr

  OCR-returdata pr fil

  2,5 kr

  Manuell registrering av KID

  10 kr

  OCR-kvitteringsliste (liste 701)

  75 kr

  Rebestilling av OCR-fil

  400 kr

 • Etablering/endring av avtale

  1 000 kr

  Månedspris pr avtale

  65 kr

  Transaksjon med KID pr innbetaling

  1,50 kr

  Transaksjon m/melding pr innbetaling

  2,50 kr

  Transaksjon u/melding pr innbetaling

  2,50 kr

  Filforsendelse fra Nets pr fil

  2,50 kr

  Sletting av avtale

  250 kr

 • Etablering/endring av avtale

  300 kr

  Månedspris pr avtale

  65 kr

  Transaksjon med KID

  1,50 kr

  Transaksjon m/melding pr innbetaling

  2,50 kr

  Transaksjon u/melding pr innbetaling

  2,50 kr

  Filforsendelse konteringsdata pr fil

  0 kr

 • Etablering/endring av avtale

  1 000 kr

  Månedspris pr avtale

  90 kr

  Transaksjon med KID pr innbetaling

  1,50 kr

  Transaksjon m/melding pr innbetaling

  2,50 kr

  Transaksjon u/melding pr innbetaling

  3,50 kr

  Filforsendelse Nets pr fil

  2,50 kr

  Sletting av avtale

  250 kr

 • Innskuddsautomat

  0 kr

  Nattsafeinnskudd pr pose

  50 kr

  Feil/mangler (under/over kr 1 000,-)

  30/60 kr

  Utenlandske sedler pr oppgjør

  50 kr

  Kvittering sendt i posten

  30 kr

  Kontantinnskudd levert i kasse

  75 kr

 • Etablering/endring av avtale

  1 000 kr

  Månedspris pr avtale

  200 kr

  Betaling med KID

  2,50 kr

  Betaling m/melding

  7,50 kr

  Betaling u/melding

  3,50 kr

  Betaling m/strukturert info

  2,50 kr

  Lønnsutbetaling pr betaling

  3 kr

  Giroutbetaling utbetalingsanvisning

  100 kr

  Filforsendelse fra/til Nets pr fil

  2,50 kr

  Kvitteringsliste på avviste oppdrag/utførte korreksjoner

  100 kr

  Korreksjon pr betaling

  120 kr

  Sletting av avtale

  250 kr

 • Fakturatjenesten

  Etablering/endring/sletting av avtale

  0 kr

  Månedspris

  25 kr

  B2B eFaktura - motta

  3 kr

  B2B eFaktura - send

  3 kr

  B2B eFaktura m/vedlegg

  2 kr

  Fakturautsteder/mottaker av fil

  Etablering av avtale

  5 000 kr

  Månedspris pr avtale

  100 kr

  eFaktura B2B - send

  3 kr

  eFaktura B2B - motta

  3 kr

  Ordreportal

  Etablering/endring/sletting av avtale

  0 kr

  Månedspris pr avtale

  25 kr

  B2B eFaktura katalog/ordre

  3 kr

  eFaktura B2B-kopi av XML-fil

  1 kr

 • Etablering av avtale

  Etter avtale

  Månedspris per avtale

  65 kr

  eFaktura betalingskrav

  3,50 kr

  eFaktura betalingskrav m/avtalegiro

  3,50 kr

  eFaktura fakturahotell

  1 kr

  eFaktura test/endre fakturahotell

  1 500 kr

  Bytte av eFaktura-referanse

  1 500 kr

 • Etablering/test/endring av mottakeravtale

  1 500 kr

  Månedspris pr avtale

  75 kr

  Transaksjon med egenvarsling

  1,50 kr

  Transaksjon med varsling via bank

  4 kr

  Filforsendelse fra/til Nets pr fil

  2,50 kr

  Sletting av betalingskrav per transaksjon

  7,50 kr

  KID-bytte

  1 500 kr

  eFaktura med AvtaleGiro

  3,50 kr

  Etablering av AvtaleGiro med elektronisk signering

  300 kr

 • Etablering/test ny avtale

  1 500 kr

  Registrering/endring avtale

  250 kr

  Månedspris pr avtale

  70 kr

  Innbetaling pr transaksjon

  2,50 kr

  Utbetaling pr transaksjon

  2,50 kr

  Kvitteringslister

  7 kr

  Filforsendelse fra/til Nets

  2,50 kr

  Autogiro-fullmaktsbekreftelse

  10 kr

 • Etablering/endring av avtale

  Etter avtale

  Månedspris pr avtale

  300 kr

  Betaling

  3 kr

 • Telegiro med KID

  2 kr

  Telegiro med melding

  3 kr

 • Pris pr giro

  15 kr

  Giro uten mottakers kontonummer

  100 kr

  Brevgiro retur

  100 kr

  Porto

  7,50 kr

  Oblatkvittering

  25 kr

  Brevgiro med tilsendt kvitteringsliste

  15 kr

  Brevgiro retur manglende dekning

  100 kr

 • Kontantuttak via kontanttjenester i butikk

  10 kroner per uttak

  Kontantinnskudd via kontanttjenester i butikk

  50 kroner per innskudd

 • Omnummerering

  300 kr

  Innbetaling på konto i annen valuta enn NOK

  50 kr

  Lønnsutbetaling per transaksjon - manuelt belastet av bank

  25 kr

  Bestilling av kvitteringsoblat

  15 kr

  Kjøp av mynt pr rull ikke-kunder

  20 kr

  Giro - manuelt belastet av bank

  75 kr

  Overføring - manuelt belastet av bank

  50 kr

  Bilagskopi bunt

  70 kr

  Bilagskopi Evry

  35 kr

  Bilagskopi Nets

  100 kr

  Kopi av kontoutskrift

  50 kr

  Tillegg kontoutskrift postal forsendelse

  15 kr

  Tillegg kontoutskrift elektronisk forsendelse

  0 kr

  E-post eller fax bekreftelse pr 

  50 kr

  Postal forsendelse av kontoutskrift når nettbank

  30 kr

 • Månedspris

  299 kr

  Ekstra bruker pr. mnd

  99 kr

  Ekstra selskap pr. mnd

  99 kr

  EHF

  3 kr

  Faktura tolk

  3 kr

  Autobank ut (innbetaling m/KID)

  0,50 kr

  Autobank inn (remittering/betaling)

  1,50 kr

  Pr. lønnslipp

  25 kr

  eFaktura (inkl. Vipps)

  5 kr

  Timeregistrering pr. bruker pr. måned

  49 kr

SPARING/INNSKUDD(gjeldende fra 04.03.24)

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Rente

  0,10 %

 • Inntil 500 000,-

  3,05 %

  500 000 - 1 000 000,-

  3,10 %

  Over 1 000 000,-

  3,25 %

  Den nye renten gjelder fra første krone når et trinn på rentetrappen passeres.
  Det er 8 gebyrfrie uttak i året og i tillegg disponeres fjorårets renter.
  For uttak utover dette beregnes et gebyr på 1% av uttatt beløp.

     

 • Inntil 500 000,-

  0,1 %

  500 000 - 8 000 000,- 

  4,45 %

  over 8 000 000,-

  etter avtale

  Renta gjeld frå fyrste krone når innskotet er over kr 500.000,-. Kontoen er sperra for uttak, og uttak må varslast minimum 31 dagar i forkant. Uttak som er varsla minimum 31 dagar i forkant, vil automatisk bli overført til ein av dei andre kontoane dine i banken. Du kan berre ha eitt aktivt uttak om gongen. Privatpersonar kan ta ut utan varsel, mot eit gebyr på 5% av uttaksbeløpet.

     

 • Minimum mnd sparebeløp kr 300,-
  4 uttak pr år, 1 % uttaksprovisjon utover dette.
  Inntil 2 sparefrie mnd pr år.

  4,00 %

 • Rente

  0,25 %

  Etablering i bank

  1 000 kr

  Etablering nettbank

  500 kr

 • Fastrentekonto fra 23.10.2023

  4,80 %

KORT

 • Årsgebyr med firmaansvar, per kort

  250,-

  Årsgebyr med personligansvar, per kort

  495,-

  Gebyr ved varekjøp

  0,-

  For øvrige priser henvises til www.eurocard.no

 • Årspris

  325 kr

  Varekjøp

  2,50 kr

  Minibankuttak SpareBank 1 Lom og Skjåk 08.00 - 16.00

  5 kr

  Minibankuttak SpareBank 1 Lom og Skjåk 16.00 - 08.00

  0 kr

  Erstatte mistet/ødelagt kort

  100 kr

 • Årspris

  75 kr

Finansiering

 • Terminutsettelse:

  Terminutsettelse betyr at dere kan utsette hele den avtalte
  innbetalingen (renter og avdrag) i inntil 29 dager. Neste forfall må betales i
  henhold til plan. Dermed opprettholdes opprinnelig nedbetalingsplan og den
  innbetalingssummen som er avtalt ved hvert forfall blir ikke endret som følge
  av terminutsettelsen.

  Terminutsettelse vil medføre omkostninger på:                                                                       500,-

  Avdragsfrihet:

  I perioder med avdragsfritak betales kun renter og omkostninger på
  lånet. Dersom avdraget ikke økes etter den avdragsfrie perioden, vil
  nedbetalingstiden for lånet forlenges.

  Avdragsfrihet vil medføre omkostninger på:                                                                            500,-

ØVRIGE TJENESTER

 • Revisjonsforespørsel   

  1 000 kr

Vi tar forbehold om feil i prislista.

 

Tidligere prislister

Her finner du vårt arkiv for tidligere prislister

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }