Utsikt 2021

Fagseminar med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

sb1ls-regnskapshuset-utsikt-2021-banner

Årets faglige høydepunkt

Årets Utsikt belyser utfordringer næringslivet møter framover. Vi ser mot 2022 og utsiktene for endringer i rammeverket for bedrifter. Et sentralt tema i årets seminar er bærekraft.  

Ved å delta på seminaret får du konkrete tips til hvordan du kan håndtere ulike problemstillinger som blir aktuelle i årene fremover.


Dato By Tid Sted Påmelding

20. oktober

Dombås

10:00-14:30

Dombås Hotel

Meld deg på her

Tema for Utsikt 2021

Årets fagseminar vil bli avholdt på Dombås.

Statsbudsjettet 2022 og endringer i rammevilkår

Hvordan har rammevilkårene endret seg for næringslivet det siste året? Vi tar en gjennomgang av de mest sentrale endringer som har skjedd innenfor skatte- og merverdiavgiftsområdet.

Hvilke konsekvenser får statsbudsjettet 2022 for rammevilkårene i næringslivet, og hvilke vesentlige endringer kan vi forvente oss?

 

Hvordan kan teknologi bidra til at bedriften når sine mål?

Bedriftens data kan være gull verdt for utvikling av virksomheten. Med skybaserte verktøy er det enklere enn noen gang å integrere fag-, bransje- og økonomisystemene slik at dataene er oppdatert hele tiden. Dette har en effektiviseringsgevinst, samtidig som regnskapet tar steget fra å presentere historiske data til å ta pulsen på bedriften i sanntid.

 

Ledelse i usikre tider

Vi befinner oss i en tid hvor verden rundt oss er kaotisk og kompleks. Miljøtrusselen henger over oss, pandemien vil ikke slippe taket og storpolitiske endringer globalt gir ytterligere en dimensjon til uforutsigbarheten og følelsen av utrygghet. Alt dette påvirker oss nært – både på jobb og privat. Vi vil dele noen tanker om hvordan man kan være effektiv som leder, selv når premissene stadig endrer seg.

 

Hvordan kan bærekraft øke konkurransekraften og lønnsomheten i bedriften?

Skjerpede forventninger og krav til ansvarlighet og bærekraft har drevet frem mer fokus på bærekraft, rapportering og klimaregnskap. Selskapene med et strategisk fokus på bærekraft snur klimautfordringene til et konkurransefortrinn og benytter seg av nye muligheter i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

 

Pris for deltakelse på Utsikt 2021 er 500 kroner og inkluderer lunsj.

 

Foredragsholdere

Ronny Thomas Jenssen

Divisjonsdirektør for storkunde, fag og digitale tjenester i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Ronny er i tillegg assistant professor II ved NTNU, og underviser i finansiell verdsettelse og finansregnskap. Han har sin spisskompetanse innenfor grønn omstilling til et bærekraftig næringsliv, finansregnskap og IFRS.

Ronny er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører, og er utdannet fra NHH, NTNU og fra Befalsskolen for infanteriet i Sør-Norge.

Marianne Sannes

Spesialrådgiver skatt i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Marianne har bred erfaring innenfor skatte- og avgiftsrett. Hennes mangeårige arbeid med selskapsrettslige og skatterettslige problemstillinger har gitt henne inngående kunnskap om suksesskriterier i forhold til næringsdrivendes prosesser mot skattemyndighetene.

Marianne er utdannet jurist (cand. Jur.) fra Universitetet i Bergen, med blant annet spesialfag i skatterett og selskapsrett.

Even Selnæs

Leder for HR-Tjenester i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Even har bakgrunn fra selskaper i både medgang og motgang, og er en naturlig forretningspartner for ledelsen hos kunden. Han har betydelig erfaring innen endringsledelse og omstilling, både i og utenfor Norge. Han har spesielt tung kompetanse på nedbemanningsprosesser.

Even har utdanning fra Trondheim Ingeniørhøgskole, og fra Strategi og Human Resources Management ved BI.

Kjetil Tynes

Leder for Digitale Tjenester i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN

Kjetil har bakgrunn fra regnskap og controlling, og har de senere år jobbet som rådgiver i skjæringspunktet mellom økonomi og teknologi. Han hjelper virksomheter med å utnytte mulighetene teknologien gir for økt verdiskapning og bedre virksomhetsstyring.

Kjetil er autorisert regnskapsfører og er utdannet innen økonomi, markedsføring og ledelse fra Høyskolen i Molde og BI Trondheim.

Ståle Spjøtvold

Advokat og partner i Pretor Advokat

Ståle har spisskompetansen sin innenfor konkurs, insolvens og restrukturering, samt eierstyring og selskapsledelse (corporate governance). Han har også lang og bred erfaring med skatte- og avgiftsrett.

Spjøtvold er utdannet jurist (cand. Jur) fra Universitetet i Oslo. I tillegg har han økonomi- og regnskapsfag fra Høyskolen i Nord-Trøndelag, eierstyring og selskapsledelse fra BI, samt befalsskolen (BSIN).

Lisa C. Gutvik Sæther

Advokat i Pretor Advokat

Lisa har spisskompetanse innenfor kontraktsrett og selskapsrett, og arbeider i tillegg med konkurs- og restrukturering, samt arbeidsrett. Hun har tidligere arbeidet i BDO Advokater AS og har mange års erfaring som juridisk rådgiver for små og mellomstore virksomheter fra oppstartsfase til børsnotering.

Lisa har master i rettsvitenskap fra UiB med selskapsrett, arbeidsrett og skatterett som spesialfag. 

Obligatorisk etterutdanning

Utsikt 2021 gir følgende grunnlag for obligatorisk etterutdanning:

  • Regnskapsførere: 1 time finansregnskap, 1 time skatterett og 2 timer annet.
  • Revisorer: 1 time regnskap, 1 time skatterett og 2 timer annet.
  • Advokater: 1 juridisk time og 3 ikke-juridiske timer.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }