Hvordan setter jeg opp automatisk tildeling av leverandørfaktura?

Du kan bare aktivere denne funksjonen selv hvis du har komplett pakke. Har du Basis eller Basis+ og bruker regnskapsfører, kan regnskapsfører aktivere funksjonen for deg. 

Programmet kan automatisk tildele en inngående faktura med det samme den havner i fakturamottaket til din bedrift. Tildelingen kan skje basert på en ordrereferanse eller til en fast godkjenner. 

1. Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Flyt

2. Klikk på Opprett under Autotildeling av leverandørfaktura


3. Legg inn informasjon om malen:

  • Tildeles til: Legg inn hvilken e-post som skal godkjenne fakturaen. Denne må samsvare med e-posten til en aktiv bruker i systemet og vedkommende må ha godkjenningsrettigheter.
  • Tildel selger på ordre: Sett hake her hvis du vil at programmet skal tildele fakturaen til den som står oppført som selger på ordre. Dersom det ikke er oppført selger vil programmet tildele fakturaen til brukeren som er satt opp som fast godkjenner. 
  • Sannsynlighetsgrad før smart-kontering: Legg inn sannsynlighetsgrad for smartkontering. Dette baserer seg på konteringshistorikk på overordnet nivå i programmet og smartkonteringen vil foreslå og velge konto basert på andre brukere som har ført faktura fra liknende leverandører. Dersom du kun ønsker å bruke tildeling justerer du sannsynlighetsgraden ned til 5 for å slå av kontoforslag.