Hvordan bokfører jeg en banktransaksjon?

I noen tilfeller kan det mangle regnskapsposter på bankkonto. Dette kan for eksempel være renter og gebyrer som er betalt direkte i banken, men som ikke er bokført i systemet. Det kan også være innbetalinger som har kommet inn i bank, men som er skjult av systemet på grunn av bokføringsregel.

Inn- og utbetalinger kan enkelt bokføres direkte fra bankavstemmingsbildet, enten per transaksjon eller samlet. Du kan også sette opp egne bokføringsregler i bankavstemming som gjør at systemet automatisk foreslår konto for postering.

Slik bokfører du en enkelt transaksjon:

1. Gå til Bank i venstremenyen og velg Bankavstemming.

2. Klikk på den aktuelle transaksjonen og velg Bokfør transaksjon.

regnskapsprogram-bokfore-banktransaksjon-1

3. Du får nå opp et nytt vindu hvor du kan fullføre bilagsregistreringen. Fyll ut de kolonnene som passer og velg gjerne å tilpasse kolonneoppsettet ved å klikke på tannhjulet. Hvis du vil bokføre på flere linjer klikk på + Legg til ny linje.  Velg Bokfør og avstem hvis du ønsker å bokføre bilag og avstemme transaksjonen.


Bokfører du uten å avstemme, dukker bokføringen opp som en egen linje på regnskapssiden, og du kan enkelt avstemme postene. Ved å klikke på de tre prikkene kan du velge Bokfør alle bankposter i listen. Da får du opp alle bankpostene som er åpne. Bokføringen fungerer tilsvarende som forklart over.