Hvordan registrerer jeg en eiendel?

Eiendeler er noe man kjøper til varig eie eller bruk, og ikke varer for videresalg. Alle kjøp over kr 15 000 med antatt økonomisk levetid på mer enn 3 år må balanseføres og avskrives regnskapsmessig over drfitsmidlets forventet levetid. Dette kan for eksempel være en datamaskin, varebil, maskin osv. Les mer om avskriving her. 

Før du kan registrere eiendelen må du registrere kjøpet under Utgift. Dette vil bokføre basert på faktura/bilag som du har på din nye eidenel. Husk å registrere eiendelen på en balansekonto som er innenfor 1000-tallet (eiendeler). Når du har bokført kjøpet på en eiendelskonto, får du spørsmål om dette kjøpet skal registreres som en eiendel. 


Etter at kjøpet er bokført, skal du registrere eiendelen i systemet. 

1. Gå til Regnskap og Eiendeler.

2.  Siden du har bokført en utgift mot en eiendelskonto, vil det dukke opp et valg om å registrere eiendelen også i eiendelslisten. Velg Registrer eiendel. 

regnskapsprogram-registrer-eiendel-1

3. Registrer informasjonen om eiendelen du har kjøpt. 

4. Kontroller informasjonen som fremkommer automatisk. Utrangeringsverdi skal registreres dersom du vet at eiendelen vil ha en sluttverdi, for eksempel vrakpant på bil. 


4. Huk av La systemet bokføre automatisk i regnskapet for at avskrivingen skal bokføres fortløpende. Vi anbefaler at du huker av for dette. Alternativet er at du manuelt kjører avskrivningen, for eksempel i forbindelse med årsavslutning. 

5. Sjekk at forslaget om første måned for avskriving er riktig. 

6. Registrer levetid for eiendelen i måneder og du får opp Månedlig avskriving. Verdiene for skattemessig avskrivning settes automatisk og har bare betydning for beregning av skatt i årsoppgjøret. 


7. Trykk Lagre for å starte avskrivningene. Du ser avskrivningene under menyen Avskrivningshistorikk på den aktuelle eiendelen. 


8. Dersom du ønsker å starte avskrivningene manuelt, kan det gjøres fra eiendelslisten og Start avskrivning


  • Du kan når som helst registrere en eiendel gjennom punkt 1 og 2. Da må du fylle inn alle feltene manuelt. 
  • Skal du registrere en eksisterende eiendel? Se hvordan du gjør det her. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }