Hvordan fører jeg innbetalinger manuelt?

Har du lagt inn åpne poster på kunder, eller du har en kunde som har ebtalt uten KID, klarer ikke systemet automatisk å forstå hvor innbetalingen kommer fra, og hvilken post i regnskapet den skal gå mot. 

Slike fører du disse innbetalingene manuelt.

1. Gå inn på Regnskap og Føre bilag.

2. Fyll inn disse feltene:

  • Dato: Dagen innbetalingen kom inn i bank.
  • Debit: Kontoen det ble betalt til. Ofte 1920 som er standard driftskonto.
  • Kredit: Navnet på kunden

3. Huk av posten du skal føre innbetaling på. Beløpet legger seg automatisk inn i bilaget.