Edit text

I noen tilfeller skjer det at kun deler av selskapet ditt er avgiftspliktig. Hvis du for eksempel leier ut et bygg hvor én del blir leid ut til virksomhet og en annen del blir leid ut til en privatperson, er kun delen som blir leid ut til virksomheten avgiftspliktig (gitt at selskapet ditt er mva-pliktig). Da skal kostnader som gjelder denne delen av virksomheten din bokføres med forholdsmessig mva. 

1. For å finne innstillingene for forholdsmessig MVA går du til Innstillinger og Regnskap.

2. Velg fanen Forholdsmessig MVA / fradrag. Her kan du opprette fradragsgrupper, sette gyldighetsperiode og velge hvor mye fradrag i prosent du skal ha. Dersom du vil opprette flere satser eller tidsrom innenfor samme gruppe har du muligheten til det. 


Du kan også opprette nye MVA-grupper:

1. Trykk på Administrer grupper. Du får nå opp et nytt vindu med mulighet for å redigere eller legge til nye MVA-grupper. Trykk i raden under de eksisterende gruppene for å lage nye grupper. Husk å lagre endringene. 

2. Du kan nå bruke nedtrekksmenyen for å endre tekst på de ulike gruppene som er laget. 


I eksempelet under er 70% av næringslokalet avgiftspliktig og det forholdsmessige fradraget er satt til ubegrenset tid fremover. 


Når du har fylt ut all informasjon har du tre muligheter for å registrere forholdsmessig MVA i bilag:

1. Knytte disse gruppene mot en hovedbokskonto. Da vil den forholdsmessige mva-satsen komme som standard under bilagsføring og fakturamottak når denne hovedbokskontoen benyttes. 

2. Søk opp satsgruppen direkte i feltet Fradrag % i bilagsføringen. 

3. Angi forholdsmessig MVA selv i feltet Fradrag % i bilagsføringen. Dette alternativet fordrer at det er lagt til minst én satsgruppe under innstillingene.