Hvordan importerer jeg fakturahode?

I importsentralen kan du importere fakturahodet på utgående faktura via bilagsimport. For å opprette fakturahodene via denne funksjonen kan du enten importere en Uni standard-fil, eller fylle ut Excel-malen for import av bilag. 

1. Gå til Innstillinger og Importsentral

2. Bla ned til Bilag. Om du ønsker å fylle ut Excel-mal for import velger du Last ned mal. Om du har en Uni standard-fil for bilag kan du trykke Importer med en gang. 


3. Dersom du skal bruke Excel-malen, legger du inn de aktuelle kolonnene der. Merk at for å opprette bilag må du legge inn fakturanummer. Kolonner markert i gult er obligatoriske å fylle ut, de øvrige er valgfrie. Når filen er klar, lagrer du den på din datamaskin. 


4. For å laste opp enten Excel-malen eller Uni standard-filen velger du Importer og laster opp filen fra din datamaskin. 

5. Velg at importen skal bokføres under Valg for import

6. Huk av for Opprett faktura. Om det er angitt KID i filen du skal importere, vil denne komme med i faktura.

7. Trykk Importer bilag