Hvordan bruker jeg kalenderen i fraværsmodulen?

I kalenderen får du en ryddig oversikt over ansatte og eventuelt overlappende fravær.

1. Gå til Lønn i venstremenyen og velg Fravær.

2. Klikk på Kalender

regnskapsprogram-registrere-ferie-5

Klikk på aktuell dato for å få en dynamisk oversikt over fravær for akkurat denne datoen.


Klikk på fraværet for å se informasjon på fraværet, og få en rask mulighet til å endre det. 


Klikk på fra-dato i kalenderen, hold knappen nede og dra fram til til-datoen fraværet skal gjelde. Velg ferie, egenmelding, sykmelding eller permisjon, og fyll ut.