Hvordan låser jeg regnskapet?

Regnskapet kan låses til og med en periode på to måter: Når MVA-melding er signert eller via regnskapsinnstillinger.

Låse regnskapet via signert mva-melding

Når du sender mva-meldingen din til Altinn og signerer eller godkjenner den manuelt, får du opp et dialogvindu som lar deg låse regnskapet til og med perioden for innsendt mva-melding. Hvis du klikker OK, vil systemet låse denne perioden. Hvis du ikke ønsker å låse, kan du sette hake ved Ikke lås regnskapet ved signering.

lase-regnskapet-1

Låse regnskapet via regnskapsinnstillinger

Gå til Innstillinger i toppmenyen og velg Regnskap. I innstillingene ser du om regnskapet er låst, og for hvilken periode. Du kan også manuelt velge en annen periode for låsing ved å angi en dato i feltet Regnskap låst til. For å se historikken over når perioder har blitt låst eller åpnet, klikker du på Vis historikk.


Historikken gir deg en oversikt over hver enkelt periode som har blitt låst eller åpnet, samt datoen det ble utført, hvilken bruker som utførte handlingen, og eventuelle kommentarer dersom en tidligere sperret periode har blitt åpnet.


Åpne en låst periode i regnskapet

Klikk på symbolet for kalender. For å åpne en periode må du lukke regnskapet bakover i tid.


Om du åpner en periode som tidligere var sperret, må du angi en kommentar for hvorfor perioden åpnes opp igjen.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }