Hvordan sender jeg lønn til godkjenning?

Før du aktiverer funksjonen må du aktivere muligheten til å godkjenne lønn

1. Gå til Innstillinger og Lønn, må du velge fanen Kontoer og lønn

2. Huk av for Firmaet krever godkjenning av lønn før utbetaling


Den som skal godkjenne lønnen må ha rollen til å godkjenne lønn.

1. Aktiver rollen ved å gå til Innstillinger og Brukere

2. Trykk deg inn på den aktuelle brukeren og velg Roller og tilganger

3. Trykk Kjøp produkt bak Lønnsgodkjenner