Hvordan leverer jeg mva-meldingen?

Fra 1. januar 2022 er det innført en ny rapporteringsløsning for mva. som skal sikre en enklere, raskere og mer riktig rapportering. Det skal nå importeres basert på SAF-T-koder. Dette vil ikke medføre noen endringer med tanke på bokføring, med mindre du må oppgi spesifikasjoner (LINK). 

1. For å finne mva-meldingen må du gå til Regnskap og MVA-melding, og trykke deg inn på den terminen du skal levere mva-melding for. 

regnskapsprogram-mva-melding-2022-1

2. Trykk Klargjør MVA-melding. Etter at den er klargjort, får du mulighet til å legge inn merknad pr. linje. Dette er ikke obligatorisk, men brukes til å forklare beløp som er utenfor normalen. Her kan du enten velge en forhåndsdefinert merknad, eller velge fritekstfelt for å skrive din egen. 


3. Trykk Kontroller mva-melding. Dette åpner et nytt vindu med ID-porten der du må logge på som deg selv, på samme måte som du logger på Altinn. Husk at du må ha rettigheter til å levere mva-meldingen. (LINK?)


4. Trykk Send inn MVA-meldingen. Dette laster opp meldingen til Altinn. 


5. Trykk Fullfør. Da opprettes mva-bilaget. Når du sender inn mva-meldingen til Altinn vil du få spørsmål om å låse regnskapet. Regnskapet vil da bli låst til og med siste dato i mva-terminen. Dersom du senere har behov for å føre bilag i denne eller eldre terminer kan du gå inn på Regnskapsinnstillinger og endre dato i feltet Regnskap låst til. Husk å sende inn ny mva-melding dersom du gjør endring på en termin som allerede er sendt inn. 


6. Siste steg er Betal. Når du trykker på Betal får du opp to valg; 

  • Send betalinger direkte til bank
  • Legg til betalingsliste

I tillegg til denne måten å sende inn MVA-meldingen på så kan du også velge å godkjenne manuelt, og legge den inn i Altinn selv. Etter at du har klargjort MVA-meldingen får du opp valget Godkjenn manuelt. Du får deretter opp en boks der du kan velge om du vil låse perioden. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }