Hvordan leverer jeg mva-meldingen?

Fra 1. januar 2022 er det innført en ny rapporteringsløsning for mva. som skal sikre en enklere, raskere og mer riktig rapportering. Det skal nå importeres basert på SAF-T-koder. Dette vil ikke medføre noen endringer med tanke på bokføring, med mindre du må oppgi spesifikasjoner (LINK). 

1. For å finne mva-meldingen må du gå til Regnskap og MVA-melding, og trykke deg inn på den terminen du skal levere mva-melding for. 


2. Trykk Klargjør MVA-melding. Etter at den er klargjort, får du mulighet til å legge inn merknad pr. linje. Dette er ikke obligatorisk, men brukes til å forklare beløp som er utenfor normalen. Her kan du enten velge en forhåndsdefinert merknad, eller velge fritekstfelt for å skrive din egen. 


3. Trykk Kontroller mva-melding. Dette åpner et nytt vindu med ID-porten der du må logge på som deg selv, på samme måte som du logger på Altinn. Husk at du må ha rettigheter til å levere mva-meldingen. (LINK?)


4. Trykk Send inn MVA-meldingen. Dette laster opp meldingen til Altinn. 


5. Trykk Fullfør. Da opprettes mva-bilaget. Når du sender inn mva-meldingen til Altinn vil du få spørsmål om å låse regnskapet. Regnskapet vil da bli låst til og med siste dato i mva-terminen. Dersom du senere har behov for å føre bilag i denne eller eldre terminer kan du gå inn på Regnskapsinnstillinger og endre dato i feltet Regnskap låst til. Husk å sende inn ny mva-melding dersom du gjør endring på en termin som allerede er sendt inn. 


6. Siste steg er Betal. Når du trykker på Betal får du opp to valg; 

  • Send betalinger direkte til bank
  • Legg til betalingsliste

I tillegg til denne måten å sende inn MVA-meldingen på så kan du også velge å godkjenne manuelt, og legge den inn i Altinn selv. Etter at du har klargjort MVA-meldingen får du opp valget Godkjenn manuelt. Du får deretter opp en boks der du kan velge om du vil låse perioden.