Hvordan registrerer jeg nye timer på en godkjent uke?

Når du har godkjent en uke i timeregisteringsmodulen er denne uken låst for alle som du godkjenner for. For å registrere nye timer i en godkjent uke må den låses opp.

1. Gå til Timer i venstremenyen og velg Timebrukere. Klikk på timebrukeren som skal kunne endre timene sine. Klikk på Rediger timer.


2. Gå til fanen Timeliste. Klikk på de tre kulepunktene i den aktuelle uken og klikk på Lås opp denne uken for redigering i nedtrekksmenyen.