Hvordan oppretter jeg ansattreskontro?

For å bruke ansattreskontro, må du først aktivere funksjonen i innstillingene for selskapet. Merk at du må være administrator i SpareBank 1 Regnskap for å gjøre dette. 

1. Trykk på tannhjulet for å gå til Innstillinger. Velg Lønn.

regnskapsprogram-innstillinger-lonn

2. Gå til fanen Kontoer og lønn


3. Scroll deg ned på siden til du ser Ansattreskontro. Her kan du velge mellom tre ulike innstillinger:

  • Alle ansatte: Systemet lager automatisk en reskontro for hver ansatt som opprettes under lønn. Aktiveringen har i utgangspunktet ikke tilbakevirkende kraft, men du kan velge å oppdatere også for eksisterende ansatte. 

  • Ved behov: Med denne innstillingen oppretter du reskontro for hver enkelt ansatt når du trenger det. Innstillingen er standard for nye selskaper.

  • Ikke aktiv: Med denne innstillingen kan du ikke aktivere reskontro på ansatte og en eventuell nummerserie som er reservert for denne funksjonen blir deaktivert. 

4. Til slutt må du synkronisere lønnsarter. I denne operasjonen sjekkes fjorårets lønnsarter mot årets standardlønnsarter. Merk lønnsartene du vil ha inn i systemet og trykk Ok


5. Nå har du aktivert ansattreskontro i innstillingene for selskapet. Neste steg er å se over oppsettet for nummerserien til ansattreskontro

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }