Hvordan oppretter jeg en ny prisavtale?

Denne funksjonen er tilgjengelig i medium pakke og stor pakke.

Når du oppretter en prisavtale hentes pris på produkt automatisk fra avtalen, dersom kunde og produkt er inkludert i en aktiv avtale. Merk at ved flere avtaler hentes den laveste prisen for kunden du skal fakturere, opprette ordre eller gi tilbud til. 

1. Gå til Salg og Prisavtaler i menyen. Trykk deretter på Ny prisavtale. Du vil nå tas gjennom en veiviser der du legger inn informasjon om prisavtalen. 

regnskapsprogram-ny-prisavtale-1

2. Detaljer

Her legger du inn navn og beskrivelse på prisavtalen. Velg også om avtalen skal være Tidsavgrenset eller Løpende. Hvis du velger Tidsavgrenset må du legge inn start- og sluttdato i ett eller begge påføglende felt. 


3. Avtaletype

Her legger du inn hvilken type avtale det er. Du kan velge om avtalen skal angi Rabatt, Påslag eller du kan velge Sett pris manuelt. Verdier du legger inn for Rabatt og Påslag vil registreres som prosent. 


4. Produkter

Her legger du inn hvilke produkter avtaletypen skal gjelde for. 


5. Avtaler

Her får du en oppsummering av den opprettede avtalen. Her kan du enten gå videre til neste steg, eller legge til en ny avtaletype. Det er bare fastprisavtaler som kan inneholde flere avtaletyper. For å fjerne en avtaletype trykker du på søppelikonet bak den aktuelle avtalen. 


6. Kunder

Her legger du inn hvilke kunder prisavtalen skal gjelde for. Du velger kunder ved å sette hake fremst på linjen til den aktuelle kunden, eller du kan sette hake ved Bruk på alle kunder for å velge alle kundene. 


7. Oppsummering

Her får du en oversikt over avtaletypene, antall produkter i hver avtaletype, og hvor mange kunder avtalen gjelder for. Aktiver avtalen ved å trykke Opprett prisavtale