Hvordan registrerer jeg tilbakebetaling av en utgift?

Denne funksjonen bruker du for å registrere et kjøp som er utført ved at en ansatt eller eier har lagt ut privat. 

1. Gå til Utgift og Innboks

2. Trykk på Valg bak den utgiften det gjelder og velg Registrer tilbakebetaling


3. Legg inn mottaker under Betalingsinformasjon. Her kan du også opprette ny mottaker. 

4. Når du har valgt mottaker kan du trykke på blyanten bak mottakeren for å legge inn e-postadresse, telefonnummer og fakturaadresse hvis du ønsker. 


5. Under Regnskap registrerer du kostnadskonto som passer for kjøpet som er gjort, deretter beløp og riktig MVA-kode. Programmet vil foreslå en kostnadskonto basert på hva som har blitt lagt inn mot denne leverandøren tidligere. 

6. Trykk på Bokfør og betal. Hvis du har .....