Hvordan sender jeg purring på en ubetalt faktura?

Tilbys bare i de to største pakkene.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å purre på en ubetalt faktura. Når du sender purring, får kunden en e-post med beskjed om hvilken faktura som har forfalt og betalingsinformasjon. 

Send purring

1. Gå til Salg og Purring i menyen. Fakturaer som har forfalt, dukker opp i listen under Klar for innkreving når forfallsdato er passert med tre dager. 

2. Huk av for fakturaene du ønsker å purre på, og trykk Opprett og send valgte. Da går det automatisk en purremail til kunden på e-posten som er registrert på kundekortet.

3. Bytt visning til Aktive purringer, så ser du at status endres til Sendt.


Hvis fakturaen fortsatt ikke er betalt fem dager etter at forfallsdato på purringen er passert, kan du sende et inkassovarsel til kunden. 

Send inkassovarsel

1. Gå til Salg og Purring i menyen. Fem dager etter at forfallsdato på purringen er passert, legger fakturaen seg under Klar for innkreving, nå med en blå bjelle under innkrevingsloggen. Innkrevingsloggen viser hvor langt du har kommet i innkrevingsløpet.

2. Bytt visning til Aktive purringer, så ser du at purringen har fått ny forfallsdato i rødt, og at det nå er er sendt ut et inkassovarsel. 


Under innkrevingsloggen ser du hvor langt i løpet forsøket på innkreving har kommet. Neste steg er inkasso. 

Send til inkasso

Huk av for fakturaene du ønsker å sende til inkasso og velg Opprett og send valgte.

Du kan da drive egeninkasso. Egeninkasso innebærer at du selv må sende begjæring til namsmannen for rettslig inndrivelse av det utestående kravet med bistand fra myndighetene. Det mest vanlige er imidlertid å inngå avtale med et inkassoselskap som tar inkassojobben for deg.

Når du har sendt fakturaene til inkasso, vil de aktive inkassosakene flytte seg til Aktive inkassosaker.

Under Markedsplass og Integrasjoner finner du inkassoselskaper du kan koble sammen med SpareBank 1 Regnskap.


Det er mulig å definere egne innstillinger for purring, men i de fleste tilfeller vil standard oppsett være tilstrekkelig.

Endre purreinnstillinger

Gå til Innstillinger, Salg og Innkreving.

Minste fakturabeløp å purre på står som standard på null kroner. Setter du denne høyere vil de forfalte fakturaene, som er under beløpet du velger, ikke komme opp i listen som klare til innkreving.


Endre purreplan

Her kan du velge hvor streng du vil være med kunden og hvor mange påminnelser du vil at kunden skal få før du sender det videre til inkasso.
Sjekk Altinn for rettslige regler rundt innkreving av gebyr og forsinkelsesrente.

Ved å trykke på Se detaljer vil du se reglene under hver enkelt purreplan.


Standard purreplan

Purring 

Fakturaen kommer opp i listen over Klar for innkreving tre dager etter forfall. Purringen får ny forfallsdato 14 dager etter at du har sendt den til kunden

Inkassovarsel 

Tre dager etter forfall på purringen vises fakturaen under Klar for innkreving, og fortsetter  løpet med inkassovarsel med 35 kroner i gebyr og 14 dager forfall.

Inkasso 

Syv dager etter forfall på inkassovarselet vises fakturaen igjen under Klar for innkreving, og kan sendes til inkasso.


Streng purreplan 

Her er purreløpet kortere.

Inkassovarsel 

Velger du streng purreplan, dukker fakturaen opp under Klar for innkreving først etter 14 dager. Da kan du sende direkte inkassovarsel.

Inkasso 

Syv dager etter forfall på inkassovarselet vises fakturaen igjen under Klar for innkreving, og kan sendes til inkasso.


Egendefinert plan 

Under Egendefinert plan kan du endre purreteksten, forfallsdager og antall purringer.

Du kan legge til flere purringer om du ønsker det.

Dager fra siste forfall angir hvor mange dager etter forfall fakturaen vil dukke opp i Klar til innkreving.

Dager til forfall angir hvor lang frist du skal gi kunden

Du kan også redigere teksten som vil komme frem på purringen.

Under Inkassovarsel kan du forandre samme felt som under purring.

Under Sending til inkasso kan du endre antall dager før den kommer opp i Klar for innkreving.


Purrestopp

Er det noen fakturaer du ikke ønsker å purre på i det hele tatt, selv om den har forfalt, kan du velge Aktiver purrestopp under Salg og Purring i menyen. Da vil fakturaen fjerne seg fra listen over fakturaer som er klar for innkreving.


Automatisk purreløp

I den egendefinerte planen har du også mulighet til å la hele purreløpet gå automatisk.

I eksempelet under vil det automatisk sendes purring på alle fakturaer som er eldre enn tre dager fra forfallsdatoen på fakturaen.

Velger du kun å huke av Opprett automatisk vil purringen ikke sendes. Da må du manuelt inn på Aktive purringer og sende de derfra ved å huke av fakturaen og Send valgte purringer.

NB. Oppdater alle kunder du ikke ønsker å sende automatisk purring på.