Hva er garantiforsikring i reklamasjonstid for entreprenør?

I tiden etter at et prosjekt er overlevert, har ofte entreprenøren og underentreprenøren inngått en kontrakt som garanterer for arbeidene de har gjort.

Garantiforsikring i reklamasjonstiden er en tilleggsdekning som du kan velge når du kjøper prosjektforsikring (entreprenørforsikring). Denne tilleggsforsikringen dekker skader du som entreprenør er pliktig til å erstatte, og som skjer på det arbeidet som er gjort ifølge kontrakten og i reklamasjonstiden. Gjelder for skader som er beskrevet i prosjektforsikringen.

Årsaken til skaden må ha oppstått i prosjektperioden. Du kan velge mellom garantitid på 24, 36 eller 60 måneder. Standard forsikringssum er 1 million kroner, men denne kan utvides ved behov.

Eksempel på en skade dekket av garantiforsikringen:
Det lekker vann fordi det er feil ved rørledningene i det nyoppførte bygget, men skaden ble ikke oppdaget før bygget ble overlevert. Følgeskader av vannlekkasjen blir dekket av garantiforsikringen.
 

NB: Garantiforsikring i reklamasjonstid er ikke det samme som garantiforsikring. Garantiforsikring er et alternativ til bankgarantiVi tilbyr også bankgarantier som kontraktsgaranti og entreprenørgaranti.