Hva er arbeidsgiveransvaret?

Arbeidsgiveransvaret er et lovfestet ansvar som følger av skadeserstatningslovens § 2-1. Arbeidsgiver vil som følge av dette alltid, uavhengig av skyld, være ansvarlig for ansatte sine uaktsomme handlinger eller unnlatelser. Dette betyr at hvis en ansatt som utfører arbeid, forårsaker en skade på en tredjepart, så plikter arbeidsgiver å erstatte tredjepartens sitt økonomiske tap, uavhengig av om arbeidsgiver kan klandres for at skaden oppstod.

Arbeidsgiveransvaret er svært praktisk for den som blir påført en skade, fordi et erstatningskrav kan rettes direkte mot arbeidsgiveren.

Hvis en bedrift har ansvarforsikring så kan forsikringen dekke bedriften sitt arbeidsgiveransvar. Det vil si at hvis en ansatt forårsaker en skade (uaktsomt) så kan forsikringen dekke skaden. 

Se også:

Formueansvar
Profesjonsansvar
Huseieransvar