• Alle kostnader knyttet til Bank+Regnskap trekkes fra konto. Månedsprisen trekkes ikke samlet. Den fordeler seg med ett trekk for banktjenestene og ett trekk for regnskapssystemet. I tillegg kommer det kostnader knyttet til bruk av tjenestene, både på bank og på regnskapssystem. 

    Kostnader knyttet til regnskapssystemet faktureres med mva. Eget bilag med mva-spesifikasjon tilgjengeliggjøres.