Hva er bokføringsloven?

Bokføringsloven regulererer hvordan økonomiske bevegelser registreres og dokumenteres i en bedrift. Den inneholder regler for bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringsloven beskriver blant annet hvilke bokføringsprinsipper som skal følges. Både enkeltpersonforetak og aksjeselskap er bokføringspliktige. I tillegg er større bedrifter også regnskapspliktige

Les hele bokføringsloven på Lovdata