• Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene. Dette er noen av kriteriene: 

    • Minst doblet omsetningen over 4 år
    • Omsetning på over 1million kr første år
    • Positivt samlet driftsresultat
    • Unngått negativ vekst
    • Vært aksjeselskap