Hva koster en kassekreditt?

En kassekreditt betaler du for i form av renter og provisjon. Du betaler renter bare for den delen av lånerammen du faktisk bruker. I tillegg betaler du en lav prosentandel i provisjon av innvilget låneramme. 

Renten på kassekreditt vurderes individuelt. Hvilken rente du får kommer blant annet an på hva du skal låne penger til, hvilken sikkerhet du kan stille, regnskapstall som lønnsomhet, andel egenkapital og likviditet, bedriftens alder og historikk i banken.