Hvordan legger jeg til ny administrator i nettbank bedrift?

Skal du legge til ny administrator i nettbank bedrift, gjør du det via knappen under. Når bestillingen er sendt inn, må avtalen signeres elektronisk i henhold til bedriftens signeringsregler. Så snart avtalen er signert er ny administrator klar til bruk.

Bare administratorer kan endre på tilganger i nettbanken. Det gjør du under menypunktet Admin i nettbank bedrift. Der kan du også slette en eksisterende administrator.