• Dette kan oppstå hvis forfallsdatoen er passert. Betalingen må ha forfallsdato på
    dagens dato eller frem i tid.