Fakturasalg

Sender du faktura til kundene dine, men trenger pengene før forfallsdato? Med fakturasalg kan du selge fakturaen til oss og få pengene på konto innen kort tid. 

bedrift-grunder-varehandel-klesbutikk
Oppgjør for utestående fakturaer når du selv ønsker det.
Raskere oppgjør betyr at du kan du bruke pengene der de trengs mest.
Gir bedriften bedre betalingsevne.
faktura

Hvem passer fakturasalg for?

Fakturasalg passer for alle bedrifter som fakturerer andre bedrifter, og som fra tid til annen har behov for at pengene kommer raskere inn på konto. For eksempel:

 • Du har levert et veldig lønnsomt oppdrag, men fakturaen fra leverandør forfaller før du får inn pengene fra din kunde.
 • Du mangler penger til betaling av forskuddsskatt og feriepenger på grunn av lang ventetid på innbetaling.

 

Slik fungerer det


Lurer du på noe om fakturasalg?

 • Fakturasalg prises som en provisjon. Provisjonen utgjør en prosentsats av beløpet på fakturaen. Pris varierer fra kunde til kunde, og er basert på kredittiden som er gitt på fakturaen (det er høyere kostnad forbundet med å selge en faktura med 120 dagers kredittid, enn en faktura med 14 dagers kredittid), din bedrifts risikoprofil og risikoen vi vurderer knyttet til den bedriften som skal betale fakturaen (din kunde). Det er med andre ingen kostnader forbundet med å ha avtalen. Kostnader påløper kun ved salg av faktura.

  Slik kan det fungere/eksempel:
  • Kredittid gitt fra deg til din kunde: 30 dager 
  • Provisjonskostnad fakturasalg: 2,5 % (Faktisk pris fastsettes individuelt)
  • Fakturaens beløp: 100.000 kroner

  Provisjonskostnaden blir da 2.500,- for 30 dagers kredittid. Du vil få kr 97.500,- utbetalt på dag 1 i stedet for at du venter på de 100.000,- i 30 dager.

 • Fakturasalg handler om å selge fakturaer enkeltvis. Du får utbetalt inntil 99 % av fakturaens pålydende innen 24 timer. Factoring er en tjeneste som passer best for deg som ønsker å kombinere administrasjon av kundefordringsmassen, samtidig som du får en belåning på alle kundefordringene på inntil 80-90 %. Fakturasalg er på denne måten et mindre forpliktende og mer fleksibelt produkt enn factoring. 

 • Noen av kundene dine vil trolig ikke kjenne til fakturasalg som finansieringsløsning. Du bør ta en prat med dine kunder om fakturasalg før du setter avtalen i gang for fullt. De fleste av våre kunder og kunders kunder opplever dette som en helt ryddig prosess. Med en stadig økende bruk av outsourcing av tjenester er veldig mange bedrifter vant til å forholde seg til at det er skille mellom den som fakturerer for varen eller tjenesten og den som krever inn pengene.

  I mange tilfeller oppleves dette som et svært profesjonelt skille hvor man kan konsentrere energien i kunde-/leverandørforholdet om det sentrale i dette forholdet, og ikke oppfølging av betalingstransaksjonene.

 • Fakturaen din er i utgangspunktet uendret, med unntak av to elementer. SpareBank 1 Finans Midt-Norge skifter ut ditt kontonummer med sitt siden din kunde skal betale inn til SpareBank 1 Finans Midt-Norge sitt kontonummer. Du har jo allerede fått pengene dine fra SpareBank 1 Finans Midt-Norge. I tillegg setter vi inn en kort tekst som informerer din kunde om at fakturaen må betales til SpareBank 1 Finans Midt-Norge, og ikke til det kontonummeret kunden vanligvis betaler til når det er du som fakturerer. Selve utseendet på fakturaen følger det designet du ønsker å ha på dine utgående fakturaer.

Fakturasalg leveres av SpareBank 1 Finans Midt-Norge.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }