sol ikon

Fjellbanken Energilån

Ønsker du å installere solcelleanlegg på taket på landbruksbygg eller næringsbygg? Da kan Fjellbanken Energilån Næring være aktuelt for deg.

Gjør det mer lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger.
Gir bedriften et konkurransefortrinn gjennom å være miljøvennlig.

Priser og vilkår

0,75 % under din ordinære rente
  • Inntil kr 400.000
  • Inntil 10 år avdragstid

Vilkår

Bedriften må framlegge en driftsplan som viser effekt på solcellepanelene og forventet årsproduksjon. I tillegg må det framlegges et kostnadsoverslag for ferdig anlegg som inkluderer:

  • Solcellepaneler
  • Montasjesystem
  • Inverter (vekselretter)
  • Pris på montasje og igangsetting

Faktura fra leverandører på punktene over må fremvises ved utbetaling av lånet.
Sluttutbetaling av energilån forutsetter at anlegget er godkjent av netteier. 
Tilbakebetalt inngående mva går som ekstra nedbetaling på lånet ved utbetaling.

Visste du at du kan søke støtte hos Miljødirektoratet til å bytte ut varebilen med diesel- eller bensinmotor med en varebil med nullutslipp?