Fjellbanken Generasjonsskiftelån

Landbruket er bærebjelken i Nord-Gudbrandsdalen. 

I Fjellbanken er vi opptatt av at gardene drives videre av neste generasjon – og gjerne mens kommende brukere fortsatt er unge og har pågangsmot.

Vi vet at de første årene etter overtakelse kan være tøffe, også økonomisk. Vårt bidrag til å lette dette er å gi gunstige lån ved generasjonsskifte. Vi bistår også med annen finansiering, og tar gjerne en rådgivningssamtale om dere ønsker det. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Priser og vilkår

Nominell rente fra 5,25 %
  • Inntil kr 7 MNOK
  • Egen rådgiver

Vilkår

Låneramme inntil 7 MNOK til overtakelse, eller kjøp av landbrukseiendom, skogeiendom og driftsløsøre.

Nominell rente fra 5,25% i en etableringsfase over 3 år.

Egen rådgiver i SpareBank 1 Lom og Skjåk med erfaring fra landbruksfinansiering.

  • Du eller medlåntaker er 40 år eller yngre.
  • Du etablerer deg som bonde nå, eller har gjort dette etter 01.01.2020.
  • Du må bruke SpareBank 1 Lom og Skjåk som din hovedbankforbindelse.
  • Banken tilbys pant i landbrukseiendom, skogeiendom og driftsløsøre i landbruket.
  • SpareBank 1 Lom og Skjåk gis anledning til å gi tilbud på forsikring gjennom Fremtind, og evt. leasingfinansiering  gjennom SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }