Fjellbanken Generasjonsskiftelån

Landbruket er bærebjelken i Nord-Gudbrandsdalen. 

I Fjellbanken er vi opptatt av at gardene drives videre av neste generasjon – og gjerne mens kommende brukere fortsatt er unge og har pågangsmot.

Vi vet at de første årene etter overtakelse kan være tøffe, også økonomisk. Vårt bidrag til å lette dette er å gi gunstige lån ved generasjonsskifte. Vi bistår også med annen finansiering, og tar gjerne en rådgivningssamtale om dere ønsker det. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. 

Priser og vilkår

Nominell rente fra 5,25 %
  • Inntil kr 5 MNOK
  • Egen rådgiver

Vilkår

Låneramme inntil 5 MNOK til overtakelse, eller kjøp av landbrukseiendom, skogeiendom og driftsløsøre.

Nominell rente fra 4,45% i en etableringsfase over 3 år.

Egen rådgiver i SpareBank 1 Lom og Skjåk med erfaring fra landbruksfinansiering.

  • Du eller medlåntaker er 40 år eller yngre.
  • Du etablerer deg som bonde nå, eller har gjort dette etter 01.01.2020.
  • Du må bruke SpareBank 1 Lom og Skjåk som din hovedbankforbindelse.
  • Banken tilbys pant i landbrukseiendom, skogeiendom og driftsløsøre i landbruket.
  • SpareBank 1 Lom og Skjåk gis anledning til å gi tilbud på forsikring gjennom Fremtind, og evt. leasingfinansiering  gjennom SpareBank 1 Finans Midt-Norge AS.