Egen pensjonskonto

De nye reglene om egen pensjonskonto er lovbestemt og innebærer at dine ansatte vil få samlet all sin innskuddspensjon, både fra dagens avtale, og det som de ansatte har tjent opp hos tidligere arbeidsgivere, på én konto.

Ikon nettbank bedrift underavtale

Bedre oversikt over egen pensjon da alt er samlet på ett sted.

Mer effektiv forvaltning.

Ikon, sparegris

Ansatte får med seg opptjent pensjon selv om arbeidsforholdet avsluttes før det har gått 12 måneder.

Det forventes at de nye reglene for egen pensjonskonto blir innført 1. januar 2021.

De ansatte kan selv velge hvor de vil ha pensjonen sin

De har tre muligheter:

1. Passivt samtykke – Den ansatte foretar seg ikke noe 

Pensjon opptjent hos tidligere arbeidsgivere flyttes automatisk inn i egen pensjonskonto. Da samles pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsforhold på én pensjonskonto hos oss (pensjons-leverandøren som arbeidsgiveren har valgt).

2. Reservasjon – Tidligere oppspart kapital flyttes ikke inn i egen pensjonskonto

Den ansatte tar et aktivt valg om ikke å samle tidligere opptjent pensjon hos pensjons-leverandøren som nåværende arbeidsgiver har valgt. Tidligere opptjent pensjon holdes adskilt fra nåværende pensjonsopptjening og kan fritt plasseres hos annen pensjonsleverandør.

3. Selvvalgt – Nåværende og tidligere sparing kan flyttes

Nåværende og eventuelt tidligere opptjent pensjon flyttes til en pensjonsleverandør som den ansatte selv har valgt.

Hva betyr dette for din bedrift?

Hvem gjelder egen pensjonskonto for?

Egen pensjonskonto gjelder for ansatte som har innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis. Det gjelder også for ansatte som har gammel IPS og IPA.

Det omfatter ikke ytelsespensjon, hybridpensjon, offentlig tjenestepensjon, fripoliser, IPS og annen privat pensjonssparing. 

snekker