Privat tilleggssparing med fordel

Sparer din arbeidsgiver til pensjon hos oss? Da får du rimeligere pris på privat sparing i pensjonskonto og pensjonssparing med skattefordel (IPS). Fordelen gjelder også om du har et Pensjonskapitalbevis eller Pensjonsbevis hos oss.

Fra 14- 40 % lavere pris på  forvaltningskostnader.

Mer pensjon for sparingen din.

Alderstilpasset spareprofil gjør sparingen optimal for akkurat deg.

2 personer spiser kake

Enklere enn du tror

Å spare til pensjon er enklere enn du tror. Du kan velge mellom to ulike spareformer: IPS (pensjonssparing med skattefordel) og Pensjonskonto. Om arbeidsgiveren din sparer til pensjon hos oss, eller du har et pensjonsbevis eller pensjonskapitalbevis hos oss, får du lavere pris på den private sparingen.

Har du mulighet til å låse sparepengene frem til pensjonsalder, anbefaler vi IPS. Da får du 23 % av det du sparer i skattefordel. Pensjonskonto har ikke den samme skattefordelen, men gir større fleksibilitet. Det betyr at du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst. Med privat tilleggssparing, får du som fordel lavere forvaltningsgebyr på begge produktene. 

IPS eller Pensjonskonto?

Hva er forskjellen?

IPS

 • Pengene er låst til pensjonsalder, månedlig utbetaling kan tidligst starte fra du er 62 år
 • Skattefordel på 23 % av det du sparer 
 • Du kan spare maks 40.000 kroner i året
 • Du betaler ikke formuesskatt
 • Hele utbetalingen (spart beløp + avkastning) beskattes som alminnelig inntekt 

Les mer om IPS

NB: Ordinære priser. For fordelspriser: se nedenfor.

Pensjonskonto

 • Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
 • Ingen skattefordel
 • Du kan spare så mye du vil 
 • Saldo inngår i grunnlaget for eventuell formuesskatt
 • Ved utbetaling beskattes avkastning som alminnelig inntekt

Les mer om Pensjonskonto

NB: Ordinære priser. For fordelspriser: se nedenfor.


Hva koster tilleggsparing i IPS og Pensjonskonto?

Administrasjongebyr i hele avtaleperioden: 0,1 % av saldo årlig.

Forvaltningshonorar: Du får fra 14 – 40 % lavere forvaltningskostnader avhengig av produkt og spareprofil.

 

Tilleggssparing i
IPS og Pensjonskonto

Ordinær IPS

Ordinær Pensjonskonto

Alderstilpasset spareprofil

0,90 -0,58 %

1,15  - 0,67 %

1,50 -0,62 %

Forsiktig spareprofil

0,60 %

0,70 %

0,70 %

Moderat spareprofil

0,70 %

0,85 %

1,00 %

Offensiv spareprofil

0,80 %

1,00 %

1,25 %

100 % Aksjer

0,90 %

1,15 %

1,50 %


Utbetalingstiden (gjelder IPS)

Ordinær:
1 % av saldo, hvor 0,35 % er pris for avkastningsgaranti og 0,65 % er pris for forvaltning.

Tilleggssparing:

0,90 % av saldo, hvor 0,35 % er pris for avkastningsgaranti og 0,55 % er pris for forvaltning.


Produktet leveres av SpareBank 1 Forsikring

Nye skatteregler fra 1. januar 2019
Fra 2019 deles den skattepliktige avkastningen for pensjonssparing i aksjeavkastning og renteavkastning. De nye reglene innebærer en høyere skattesats på aksjer enn på renter, men gir deg også skjermingsfradrag og rabatt på aksjer ved beregning av formue.
 

I dag beskattes avkastningen på din pensjonskonto først når du tar pengene ut av pensjonskontoen, og avkastningen beskattes da som alminnelig inntekt. Hvis du er i posisjon for formueskatt betaler du skatt for hele saldoen. Myndighetene ønsker at alle investeringer i aksjer skal ha lik beskatning, enten det dreier seg om Pensjonskonto, Aksjesparekonto eller aksjefond, derfor endres disse reglene fra 1. januar 2019.

Fra 2019 deles den skattepliktige avkastningen fra pensjonskonto i to deler:
 • Aksjeavkastning (skattesats 31,68 % fra 2019)
 • Renteavkastning (skattesats 22 % fra 2019)

Aksjeandelen på avtalen din får årlig beregnet et skjermingsfradrag* slik at deler av avkastningen ved uttak blir skattefri. I tillegg får andelen av din Pensjonskonto som er investert i aksjefond en rabatt ved beregning av formuesskatt. Det betyr at kun 75 % av aksjeandelen av din Pensjonskonto beskattes som formue.  

Hva betyr dette for meg som sparer i Pensjonskonto?

De nye reglene innebærer en høyere skattesats på aksjer enn på renter, men gir deg også skjermingsfradrag og rabatt på aksjer ved beregning av formue. Pensjonskonto vil fortsatt ha utsatt skatt på avkastning så lenge du ikke tar ut penger, og du kan som tidligere bytte investeringsprofil uten kostnader eller skatt. I tillegg kan du fritt kombinere aksjer og renter.

Hvilken betydning de nye reglene vil ha for din avtale, avhenger blant annet av hvor stor avkastning du har, hva fremtidig avkastning blir, hvordan renten utvikler seg og hvor lenge du tenker å spare.

Hvis du ser for deg å fortsette sparing til pensjon, og ikke planlegger større uttak de nærmeste årene, trenger du ikke å gjøre noe spesielt som følge av endringene. Har du konkrete planer om uttak nå eller i løpet neste år, kan det lønne seg å gjøre uttaket i 2018.

* Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer og aksjefond hvert år. Det innebærer at inngangsverdien oppjusteres med en liten prosentandel, slik at du ikke må skatte av hele gevinsten.


Hva lurer andre på?