Kan jeg føre regnskapet selv?

Det er ingen lov som sier at du ikke kan føre regnskapet for bedriften din selv. Har du lite eller ingen erfaring med regnskapsføring, er det likevel lurt å bruke en regnskapsfører – i alle fall i starten.

Illustrasjon av kvinne som sitter med laptop i fanget og fører regnskap

Krav til regnskapet

Regnskap er et eget fagfelt, og har lover og regler som ofte endres. Du bør derfor kjenne til grunnleggende regnskapsføring hvis du skal gjøre jobben selv. I tillegg må du ha både tid og lyst til å sette deg inn i det som trengs for å være trygg på at du fører regnskapet i tråd med lovverket.

Husk at myndighetene stiller like strenge krav til regnskapet uansett om du gjør regnskapsføringen selv, eller setter det bort til en regnskapsfører eller et regnskapsbyrå.


Illustrasjon av dame som peker

Valg av regnskapsprogram

Velger du å føre regnskapet selv må du ta stilling til hvilket regnskapsprogram du skal bruke. Vi anbefaler at du går for en skybasert løsning. Det vil si et regnskapsprogram der du logger deg på via en nettleser i stedet for å installere det på datamaskinen din.

Da kan du bruke det når som helst og hvor som helst, så lenge du har tilgang til internett. De fleste skybaserte regnskapsprogram har også en egen app.

Prøv regnskapsprogram gratis!

SpareBank 1 Regnskap passer for små og store bedrifter, lag og foreninger. Du kommer raskt i gang, kan gjøre mye selv og få hjelp av regnskapsførere og rådgivere når du trenger det. 

Skal, skal ikke føre regnskapet selv?

Er du i tenkeboksen? Her finner du fordeler og ulemper med å gjøre jobben selv.

Fordeler med å føre regnskapet selv

  • Du sparer penger: Fører du regnskapet selv, sparer du pengene du hadde brukt på en regnskapsfører eller et regnskapsbyrå.
  • Du blir godt kjent med den daglige driften: Du får en bedre forståelse av bedriftens økonomi og drift. Det kan gjøre det lettere å ta gode beslutninger i hverdagen.
  • Du får god økonomisk oversikt: Velger du å ha kontroll over regnskapet selv, får du full tilgang til all finansiell informasjon og kan sikre at alle transaksjoner blir registrert slik du vil ha dem.

Ulemper med å føre regnskapet selv

  • Det tar mye tid: Regnskapsføring kan være tidkrevende, særlig hvis du ikke har noe erfaring. 
  • Du må sette deg inn i lover og regler: Regnskap kan være komplisert, spesielt når det kommer til skatteregler og regulatoriske krav. Feil kan få alvorlige konsekvenser, inkludert bøter og juridiske problemer.
  • Du kan gå glipp av muligheter: Et regnskapsprogram kan hjelpe deg med grunnleggende regnskapsføring. En regnskapsfører kan også hjelpe deg å se hva som går bra, og hvor du kan gjøre grep for å bedre økonomien.

Visste du at... 

...du bare kan føre regnskap for bedrifter du eier eller er ansatt i? Selv om du kan regnskapsføring, må du ha autorisasjon fra Finanstilsynet for å føre regnskap for andre bedrifter mot betaling. 

Du kan likevel føre regnskap som frivillig i et lag eller en forening. Den typen småjobber er vanligvis ikke betalt og regnes ikke som næringsvirksomhet.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }