Landbruksregnskap

Trenger du hjelp til å holde orden på regnskapet for gården? Du kan være trygg på at du får den beste hjelpen med regnskapet slik at du kan fokusere helt og fullt på gårdsdriften.

2 bønder med hund. foto.
Spisskompetanse på landbruksøkonomi og regnskap.
Du velger om du vil gjøre deler av jobben selv, eller sette bort alt.
Vi er her for at du skal lykkes best mulig med gårdsdriften din.

Du får hjelp med hele spekteret av regnskapstjenester

 • Regnskapsførere med spisskompetanse på føring av landbruksregnskap.
 • Rapporter som grunnlag for å ta riktige beslutninger for å oppnå gårdens og driftens målsettinger.
 • Trygghet for at lover og regler blir fulgt.
 • Bistand til deg som ønsker å gjøre mer selv.

Har du ansatte på gården din kan vi ta oss av alt innen lønn- og personaltjenester:

 • Administrering av lønnskjøring og rapportering til myndighetene (A-meldinger).
 • Betaling av arbeidsgiveravgift og skatt, så du slipper å huske på fristene.
 • Rådgivning og administrering av fravær, både med den ansatte og NAV.
 • Ansettelse av arbeidstakere og avløserlag.
 • Pensjonsplanlegging, både for arbeidstaker og gårdbruker.
 • Bistand med tid-, ferie- og fraværsregistrering.
 • Vi sender og følger opp fakturaene for deg, eller du kan gjøre det enkelt selv.
 • Vi følger opp de som ikke betaler med purringer og inkassovarsler, samt oversender saker til inkasso.
 • Regninger som skal betales kan sendes rett til oss. Vi legger dem inn i regnskapsprogrammet og bokfører, du godkjenner utbetalingen.

For deg som er selvstendige næringsdrivende er det mye informasjon som skal være med i årsoppgaven, både fra driften og deg som privatperson.

 • Vi hjelper deg med å rapportere riktig informasjon til skattemyndighetene.
 • Vurderinger rundt avskrivninger og jordbruksfradrag som kan påvirke inntekten din.
 • Utarbeidelse og innsending av skattemeldingen med alle nødvendige tilleggsskjema.

Du får tilgang til et av landets mest spesialiserte rådgivningsmiljøer som kan hjelpe deg med:

 • Gjennomgang av gårdens totaløkonomi.
 • Rådgivning ved valg av selskapsform, etablering av selskap og samdrift.
 • Gjennomgang og planlegging av gårdens likviditet.
  Rådgivning ved investeringer og større innkjøp.
 • Hjelp med søknader til produksjonstilskudd, samt tilskuddsordninger som for eksempel Innovasjon Norge.
 • Hjelp til å komme i gang med tilleggsnæring på gården.
 • Støtte gjennom hele prosessen ved generasjons- og eierskifter.
 • Bistand med innsendelser til NAV ved sykdom eller svangerskap.

Regnskapsprogram for landbruket

Trenger du et regnskapsprogram som er tilpasset gårdsdriften? Duett Økonomi er et markedsledende regnskapsprogram for landbruk og primærnæring.

Landbruksforsikring

Gode bedriftsforsikringer som er skreddersydd for landbruket.

Driftskreditt for landbruk

En enkel og fleksibel finansieringsform for landbruket.

En komplett sparringspartner

Vi ønsker å bidra til at nettopp din bedrift lykkes. Hos regnskapsbyrået vårt får du hjelp av dyktige regnskapsrådgivere og spesialister innenfor en rekke ulike fagområder. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }