Regnskapsføring og lønnskjøring

Hos oss får du regnskapstjenester tilpasset bedriften din.

 • Sett bort alt, eller kun det du ikke vil gjøre selv.
 • Alltid en regnskapsfører å sparre med.
 • Du betaler bare for det du trenger.
Regnskapsrådgivere på kontor

Du får hjelp med

 • Føring av regnskap fra A til Å.
 • Rapporter som grunnlag for å ta riktige beslutninger for å oppnå virksomhetens målsettinger.
 • Trygghet for at lover og regler blir fulgt.
 • Bistand til deg som ønsker å gjøre alt selv.
 • Lønns- og personaltjenester fra A til Å.
 • Administrering av lønnskjøring.
 • Rapportering til myndighetene (A-meldinger).
 • Betaling av arbeidsgiveravgift og skatt, så du slipper å huske på fristene.
 • Rådgivning og adminstrering av fravær, både med den ansatte og NAV.
 • Håndtering av reiseregninger og utlegg.
 • Tid-, ferie- og fraværsregistrering.
 • Pensjon.
 • Vi sender fakturaene for deg, eller du kan gjøre det enkelt selv.
 • Vi følger opp de som ikke betaler med purringer og inkassovarsler, samt oversender saker til inkasso.
 • Regninger bedriften din skal betale kan sendes rett til oss. Vi legger dem inn i økonomissystemet og bokfører, og du godkjenner utbetalingen.
 • Vi tilbyr flere økonomi- og regnskapssystemer, og hjelper deg med valg og oppsett av det systemet som passer deg best.
 • Har du særskilte behov for rapportering utover hva som finnes i økonomisystemet, så har vi flere løsninger som kan løse ditt behov.
 • Vi tilbyr integrasjoner mot et bredt utvalg av andre økonomirelaterte systemer.
 • Årsoppgjøret er bedriftens økonomiske situasjon på slutten av året. Både myndighetene og ditt eget styre trenger denne informasjonen.
 • Årsoppgjøret er interessant for banken, samarbeidspartnere, kunder og leverandører.
 • Er bedriften revisjonspliktig, kan vi snakke med revisor om revisjonsberetningen.
 • Skattemelding som danner grunnlag for betalbar og utsatt skatt.

Nyttig å vite om regnskap

Regnskap er en oversikt over bedriftens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er et hjelpemiddel for å vurdere den økonomiske stillingen til bedriften.

Regnskapet brukes også som grunnlag når du skal levere skattemelding og næringsoppgave, mva-melding og eventuelt andre lovpålagte oppgaver. Et aksjeselskap må i tillegg levere inn årsregnskap.

Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt å føre regnskap, bestemt av norske lover og forskrifter.

Det er ingen krav om at du må bruke en regnskapsfører, men det er ditt ansvar at regnskapet blir riktig ført. Hvis det er andre enn bedriftens ansatte som skal føre regnskapet, er det krav at arbeidet leveres av et autorisert regnskapsbyrå med regnskapsførere. Det må også inngås en skriftlig avtale.

 • Kvitteringer på det du kjøper inn til bedriften, må videresendes til regnskapsføreren. Det enkleste er å bruke en app som lagrer kvitteringene etter at du har tatt bilde av de.
 • Du må avtale med regnskapsføreren din hvordan du skal godkjenne regninger som bedriften din skal betale. Det enkleste er å velge en løsning hvor bedriften kan motta en efaktura rett i økonomisystemet og godkjenne den der.
 • Dere må selv sette opp hva som skal faktureres til kundene deres slik at faktureringen blir riktig.

Regnskapsloven regulerer hvordan norske bedrifter skal føre regnskap. Den tar for seg grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk. I loven kan vi lese om regler for utarbeidelse av årsregnskap, og om hvordan resultatregnskapet og balansen skal settes opp.

Alle aksjeselskap har regnskapsplikt og må sende inn årsregnskap hvert år.

Les hele regnskapsloven på Lovdata.

Bokføringsloven regulererer hvordan økonomiske bevegelser registreres og dokumenteres i en bedrift. Den inneholder regler for bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger. Bokføringsloven beskriver blant annet hvilke bokføringsprinsipper som skal følges. Både enkeltpersonforetak og aksjeselskap er bokføringspliktige. I tillegg er større bedrifter også regnskapspliktige.

Les hele bokføringsloven på Lovdata.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }