HR-tjenester

Har bedriften din behov for hjelp med HR og personal? Våre HR-rådgivere gir deg den støtten du trenger innen alt som omhandler dine ansatte.

ansatte og kollegaer

Få hjelp til å lykkes med HR og dine ansatte

 • Bistand i rekrutteringsprosessen slik at du får de beste kandidatene.
 • Strukturert onboarding av nyansatte som sikrer ivaretakelse i alle ledd.
 • Ryddige arbeidskontrakter i henhold til gjeldende lover og regler.
 • Finne de riktige tiltakene som øker motivasjonen hos dine ansatte.
 • Bygge kultur og vinnerlag som presterer godt over tid.
 • Sette markedstilpassede lønnsnivå og ansattgoder som motiverer.
 • Bistand med å planlegge og gjennomføre gode medarbeidersamtaler.
 • Planlegging og gjennomføring av tiltak for kompetanseheving.
 • Ledelsesprogram for å øke kompetansen blant dine ledere.
 • I tilfeller hvor et arbeidsforhold ikke fungerer sikrer vi at oppsigelser gjøres på riktig måte.

HR på dine premisser

Med HR-tjenester hos oss får du hjelp til å løse dine HR-utfordringer. Enten du trenger hjelp til mye eller hjelp til lite – du velger bare den løsningen som passer best for bedriften din.

HR-abonnement

For deg som trenger profesjonell bistand uten å måtte ansette en egen HR-ressurs.

 • For små og mellomstore bedrifter med behov for enkel og rask HR-bistand.
 • Fri tilgang til HR-kompetanse til en fast og lav månedspris.
 • Løpende og profesjonell bistand til det du trenger når du trenger det.

HR-prosjekt

For deg som har full kontroll, men som trenger bistand til en spesiell utfordring.

 • For bedrifter med behov for spisskompetanse til prosjekter eller andre tidsavgrensede utfordringer.
 • Prosjektbasert bistand med timesbasert fakturering.
 • Passer godt til enkelthenvendelser og større prosjekter.

Din egen HR

For deg med behov for en dedikert HR-ressurs med spisskompetanse.

 • For mellomstore og store bedrifter med behov for en dedikert HR-ressurs som disponeres etter behov.
 • Du får tilgang til din egen HR-ressurs som sitter tett på driften.
 • HR-ressursen kan enten sitte hos deg eller bistå som fjernressurs.

Noen eksempler på hva vi har hjulpet kunder med

Medarbeidersamtaler

– Vi ønsker å begynne med medarbeidersamtaler og lurer på om dere har noen tips til hvordan vi kan gjennomføre dette? Har dere en anbefalt mal som vi kan benytte?

 

Lover og regler for uttak av ferie

– Hvordan er lover og regler for uttak av ferie? Vi har ansatte som ikke får tatt ut hele ferien sin i år, hvordan kan vi løse dette best mulig?

 

Oppfølgning av sykefravær

– Vi har en ansatt som er langtidssykemeldt, og vi er usikre på hvordan vi skal få vedkommende tilbake i jobb. Kan dere hjelpe oss?

 

Arbeidskontrakter

– Vi er usikre på om våre arbeidskontrakter er gode nok. Kan dere ta en gjennomgang?

Motivasjon og oppfølgning av ansatte

– Vi har en ansatt som fungerer dårlig i arbeidshverdagen. Vi ønsker å ta tak i dette og trenger derfor hjelp. Kan dere bistå oss?

 

Personalhåndbok

– Vi har behov for en "håndbok" som kan omfatte alle personalrelaterte anliggende hos oss. Er det noe dere kan ordne for oss?  

 

Utenlandsk arbeidskraft

– Bedriften vår ønsker å ansette en person som ikke er norsk statsborger. Hva er reglene og hvordan går vi frem?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }