24SevenOffice

Med 24SevenOffice får du smarte løsninger som gjør regnskapsføringen enklere og mer effektiv.

dame-pa-pc-skrivebord-speilvendt

Hvorfor velge 24SevenOffice?

Et kraftfullt regnskapsprogram som legger til rette for automatisering gjennom hele bilagsflyten. Her får du tilpassede løsninger for din bedrift, om det er små- og mellomstore eller store bedrifter.

Med 24SevenOffice får du et regnskapsprogram for fremoverlente bedrifter. Her blir alle stegene knyttet til bilagsflyten, fra bilagsmottak, godkjenning, bokføring til betaling direkte fra ERP-systemet effektivisert.

I tillegg får du et enkelt fakturaprogram på nett og muligheten til å få raskere innbetalinger ved å automatisere all fakturering.

 • Heldigitalt bilagsmottak
 • Ferdig integrert med bank og Altinn
 • Effektiv bilagsflyt og fortløpende godkjenning av bilag fra mobil

Her får du automatisert alle sentrale steg for lønnskjøringen, samtidig som prosessen for lønnsgodkjennere og lønnsmottakere forenkles. Reiseregning og utlegg kan registreres enkelt fra pc og mobil. 

 • Hurtigregistrering av lønn
 • Effektiv utbetaling rett fra systemet
 • Full oversikt over alle dine utlegg fra ett sted

Ønsker du kontroll på dine prosjekter fra start til slutt? Her får du en komplett løsning som gir deg full oversikt i alle faser av prosjektene. I tillegg får du planlegge, timeregistrere og en helautomatisk timebank i ett og samme verktøy. 

 • Enkelt å integrere mot tredjepartsløsninger
 • Brukervennlig
 • Automatisk fakturering

Med 24SevenOffice MRP får du full oversikt gjennom hele produksjonen. Her sikres det at varelageret er tilgjengelig for produksjonsprosessen akkurat når det trengs og til lavest mulig kostnad. 

 • Effektiv lagerstyring og optimalisering
 • Optimalisering av arbeidskraft og utstyr
 • Kortere ledetider som sikrer økt kundetilfredshet

Bruker du andre digitale verktøy i din bedrift? I 24SevenOffice har du muligheten til å sette opp koblinger med eksterne programmer. Se muligheter for integrasjon med 24SO her. Det går også å sette opp egne integrasjoner via deres API. 

Har du spørsmål om integrering av dine digitale verktøy, snakk gjerne med din kundekontakt. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }