Hvilke regler gjelder ved flytting av personforsikringer?

I motsetning til skadeforsikring, kan du ha flere av samme personforsikring, som også kan gi flere utbetalinger for samme hendelse. Derfor blir ikke personforsikringen automatisk sagt opp i gammelt forsikringsselskap når du kjøper den samme forsikringen i nytt selskap. Når vi snakker om å flytte en personforsikring, snakker vi altså om å kjøpe en personforsikring i nytt selskap og avslutte samme type forsikring i det gamle selskapet.

Når du kjøper en personforsikring må du svare på et helseskjema, slik at forsikringsselskapet kan gjøre en vurdering av helsen din. Når du flytter en personforsikring kan helsevurderingen i det nye selskapet gi forbehold i forsikringen som du ikke hadde i forrige forsikringsselskap. I noen tilfeller kan du også få avslag på hele eller deler av forsikringen.

Dersom du får forbehold/reservasjoner eller avslag kan du ha rett til å gjenoppta forsikringen i forrige forsikringsselskap. Fristen for å gjenoppta forsikringen er 6 måneder fra dagen du avsluttet forsikringen. Forsikringen kan gjenopptas i gammelt forsikringsselskap uten ny helsevurdering og karenstid hvis:

  • Du har hatt forsikringen i mer enn 1 år
  • Du har søkt om å flytte en forsikring med tilsvarende dekninger
  • Du har fått nye reservasjoner eller avslag ved kjøp av forsikring
  • Ditt forrige selskap har tilsluttet seg bransjeavtalen gitt av Finans Norge.

 

Kollektive forsikringer og personalforsikringer
Kollektive forsikringer og personalforsikringer er dessverre ikke en del av bransjeavtalen, og rett til gjenopptagelse gjelder ikke for disse. Det er heller ikke alle forsikringsselskaper som har valgt å bli med på denne bransjeavtalen.

I slike tilfeller bør du ikke avslutte personforsikringen før du har fått svar på helsevurderingen i det nye forsikringsselskapet. Da vet du om helsevurderingen gir nye reservasjoner eller avslag. Ved å vente med å avslutte forsikringen i det gamle selskapet til helsevurderingen i det nye selskapet er gjennomført, kan du velge hvilken forsikring du ønsker å beholde. Da vil det også stå i vilkårene om forsikringen har karenstid.

Unntak
Du slipper karenstid hvis du flytter en kollektiv barneforsikring med tilsvarende forsikringsdekninger til oss.

 

Dessverre er alt dette litt komplisert, men vi hjelper deg mer enn gjerne om du lurer på noe. Du kan også lese mer om dette på fremtind.no.