Hva gjør jeg ved forsinket transport når jeg er på reise?

Når avgangen er forsinket

  1. Ta kontakt med transportselskapet – de kan ofte hjelpe deg der og da.
  2. Ta vare på kvitteringer på utlegg, billetter og bekreftelse på forsinket transport.
  3. Du trenger ikke å melde hendelsen til forsikringsselskapet før
    du kommer hjem.

Når jeg kommer for sent til transporten

  1. Ta kontakt med fly, tog- eller busselskapet som er årsaken til at du ikke rakk frem, og be om en bekreftelse på forsinkelsen.
  2. Ta vare på kvitteringer for utlegg, billetter og bekreftelse på forsinket transport.
  3. Kontakt forsikringsselskapet for erstatning når du kommer hjem eller hvis du trenger hjelp.

Hvis forsinkelsen medfører en ekstra overnatting eller ekstra reiseutgifter – kan du få dette dekket av forsikringsselskapet.

Har du all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig når du melder sak til forsikringsselskapet, vil de ofte avklare saken direkte.

 

Se også: