• Finn nærmeste samarbeidspartner og kvalifiserte reparatør

  Her finner du nærmeste glassverksted.

  Kontakt verkstedet direkte for bestilling av time.

  Du kan også ringe oss på (+47 915) 02300 for bestilling av reparasjon. Du blir satt direkte over til våre samarbeidspartnere fra telefonmenyen.

  Har du fått steinsprut eller glasskade er det ingen egenandel dersom nåværende glassrute kan repareres, men erstatningen er begrenset til 1000 kroner. Dersom glassruten må skiftes ut med en helt ny rute, er egenandelen 2500 kroner.

  Greit å tenke på

  I alle våre forsikringer som har kasko, del-/minikasko, inngår reparasjon av glasskade.
  Reparasjon eller skifte av rute går ikke utover bonus du har opptjent.