• Du kan få tilbake inntil 400.000 kroner hvis du har toppforsikringen.