• Reisegodsdekningen har en ubegrenset samlet sum dersom årsak er

  • Tap av eller skade på innsjekket bagasje
  • Tyveri
  • Ran

   

  Eventuelle andre årsaker, se punkt 7 i vilkårene. Egne sumbegrensninger for enkeltgjenstander. 

   

  Vilkår

  Her kan du laste ned fullstendige vilkår som gjelder hvis du kjøper forsikring i dag.

  Har du reiseforsikring hos oss fra før, må du logge inn og sjekke vilkårene som gjelder for deg.