Bankkortet mitt virker ikke. Hva må jeg gjøre?

Det kan være flere årsaker til at kortet ditt ikke fungerer:

 • Du må aktivere nytt kort før det kan brukes til netthandel
  Har du fått nytt kort og skal handle på nett? Da må du aktivere kortet først. Dette gjør du enten med å bruke kortet i butikkterminal og taste inn PIN, eller du kan aktivere kortet i mobilbanken eller nettbanken under menyvalget Kort.

 • Kortet ditt kan være slitt eller ødelagt
  Bestill nytt i mobil- eller nettbanken eller kontakt oss. 

 • Du kan ha oversteget uttaksgrensen på kortet
  Det er begrensninger for uttak i minibank:
  - Bankkort
  - Bankkort for ungdom
  - Bankkort for barn

 • Har du glemt PIN-koden?
  Har du tastet feil PIN-kode 3 ganger blir kortet ditt sperret. Da kan du hente PIN-koden din i mobilbanken eller nettbanken. PIN-sperren oppheves automatisk påfølgende natt. 

 • Har du aktivert regionsperre?
  Er du i utlandet, kan det være regionsperren som gjør at du ikke får brukt kortet ditt. Hvis dette er tilfelle skal du ha mottatt en SMS om at kortet er forsøkt brukt i utlandet. Regionsperren kan du oppheve i mobilbanken.

Se også: