• Du kan ta ut 15.000 kroner i løpet av 4 dager med bankkort for ungdom. Du kan også ta ut kontanter i de fleste butikker.