Mellomfinansiering

Mellomfinansiering vil si at du får lån til å kjøpe ny bolig før den gamle er solgt, eller før du har mottatt oppgjøret fra din gamle bolig.

For å få tilbud på mellomfinansiering, fyller du ut lånesøknaden i neste steg. Skriv gjerne i kommentarfeltet om gammel bolig er lagt ut for salg eller om du ønsker å kjøpe ny bolig før du har solgt.

mor med barn holder i et boligprospekt.foto
Mellomfinansiering gir deg fleksibilitet når du skal bytte bolig.
Det er ofte avdragsfritt for å lette presset på økonomien.
Våre rådgivere er tilgjengelig når du trenger hjelp.

Renter og betingelser

  • Du må ha god økonomi for å få mellomfinansiering.
  • Mellomfinansiering gis som en hovedregel i inntil 1 år.
  • Ved behov kan du få avdragsfrihet i inntil 6 måneder.

Kontakt oss for pris på mellomfinansiering.

Slik fungerer mellomfinansiering

  • Hvis du kjøper ny bolig før den gamle er solgt, har du i en periode lån på to boliger. Du får lån til den nye boligen selv om egenkapitalen er bundet opp i det gamle lånet.
  • Du kan få avdragsfrihet i perioden med mellomfinansiering, da betaler du kun renter.
  • Når du har solgt og fått oppgjøret for den gamle boligen, avsluttes det gamle lånet. Overskuddet fra salget (egenkapitalen) flyttes over til lånet på den nye boligen, som da gjøres om til et ordinært lån. 

Snakk med oss i banken først

Husk at du i tillegg til renter og eventuelle avdrag på to lån, må dekke løpende utgifter på to boliger i en periode, blant annet kommunale avgifter, strøm og forsikring. Du må derfor ha god økonomi for å få mellomfinansiering.

Snakk gjerne med oss i banken før du starter boligjakten, så vet du om du kan kjøpe ny bolig før du har solgt den gamle. 

Megler og privatperson utenfor bolig.foto

Hva er boligen verdt?

Den store usikkerheten når du kjøper ny bolig før du har solgt den gamle, er knyttet til hvilken pris du får for boligen du skal selge. Vi anbefaler at du beregner et prisfall på inntil 15 % i forhold til oppdatert verdivurdering.

Hvis du får mindre for den gamle boligen enn du hadde tenkt, må pengene skaffes på annen måte.Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }