For deg mellom 34 - 50 år:

Har du oversikt over din pensjon?

Sett av noen minutter og få oversikt over pensjonen din. Har du ikke startet privat pensjonssparing, er det lurt å gjøre det nå.

Dame med barn som har oversikt over pensjonen sin

Få oversikt over din pensjon

Legg inn alder og årslønn i kalkulatoren for å se hvor mye du kan forvente å få utbetalt i pensjon fra folketrygden og fra jobben din. Du kan også utforske sparebeløp, og se hvor mye du må spare selv for å få den pensjonen du trenger. 

Råd for din livsfase

Vet du hvor god pensjonsordning du har gjennom arbeidsgiver?

Det er store forskjeller på hvor mye arbeidsgivere sparer i pensjon for sine ansatte. Arbeidsgiver er pliktig til å spare minst 2 % av din årlige lønn inntil 12 G (1 G = 124.028). Sparer arbeidsgiveren din 2 %, har du en minimumsordning. I de beste ordningene kan arbeidsgiver spare 7 % av lønnen inntil 12 G, pluss inntil 18,1 % ekstra for ansatte med lønn over 7,1 G. Beløpet trekkes ikke fra lønnen og utbetales først når du pensjonerer deg. 

Les mer om pensjon fra arbeidsgiver

 

Jobber du i offentlig sektor?

Er du født etter 1962, blir pensjonen din beregnet etter hvor mange år du har jobbet i offentlig virksomhet før 2020, og hvor mange år du jobber i det offentlige etter 2020. Pensjonen som tjenes opp etter 2020 er bestemt av lønnen år for år ved at det bygges opp en pensjonsbeholdning på tilsvarende måte som folketrygdens alderspensjon. Pensjonsbeholdningen utgjør 5,7 % av samlet lønn inntil 12 G per år og benytter samme regler som folketrygden for å beregne hvor stor pensjonen blir på uttakstidspunktet.

I tillegg til ordinær offentlig tjenestepensjon kan du ha rett til offentlig AFP eller Særalderspensjon.

Les mer om avtalefestet pensjon (AFP)

De fleste arbeidsgivere sparer til pensjon gjennom ordningen som kalles innskuddspensjon. Da har du også egen pensjonskonto. Det gjør det enklere for deg å få oversikt over pensjonen din.

Du får automatisk egen pensjonskonto der din arbeidsgiver sparer til pensjon, men du kan selv velge å flytte pensjonen din til en annen leverandør.

Jobber du i offentlig sektor eller har hybrid- eller ytelsespensjon, gjelder ikke egen pensjonskonto for deg.

Selv om det er en stund til, er det en fordel å tenke over hva slags liv du ønsker å leve når du en gang blir pensjonist. De fleste ønsker et aktivt liv, men mange vil oppleve at samlet pensjon blir lavere enn de hadde sett for seg. Ønsker du deg god økonomi og frihet som pensjonist, er det mye å hente på å spare selv. Jo tidligere du starter å spare til pensjon, jo mindre er det som skal til.

Å spare til pensjon er mye enklere enn du tror. Du kan velge mellom to ulike spareformer: IPS - pensjonssparing med skattefordel eller pensjonssparekonto.

Når du sparer i IPS eller pensjonssparekonto, plasseres pengene dine i fond. Du går gjennom en spareveileder der du blir stilt spørsmål om din risikovilje, spareperiode og bærekraftspreferanser. Basert på dine spørsmål, anbefaler vi deg en spareprofil. Du velger selv om du ønsker å følge denne anbefalingen.

Etter at du har opprettet sparingen, står du også fritt til å endre din spareprofil. Dette kan du enkelt gjøre selv i mobilbanken eller nettbanken.

Pensjonskapitalbevis er et "bevis" på pensjonspenger du har opparbeidet deg i tidligere jobber du har hatt. Beviset blir opprettet hver gang du slutter i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonsordning og samles automatisk på egen pensjonskonto.

Om egen pensjonskonto ikke gjelder for deg og du fortsatt har flere pensjonskapitalbevis, kan du samle dem hos oss. Da får du lavere gebyrer, bedre oversikt og det blir mer i pensjon til deg. 

For mange er økonomien strammere i etableringsfasen, med utgifter til både bolig og barn, enn den er i pensjonistfasen. Du kan spare store beløp i 30- og 40-årene i form av investering i egen bolig. Når du blir pensjonist, er boliglånene ofte nedbetalt og utgiftene mye lavere enn tidligere i livet. 

Det viktigste målet med sparing på lang sikt er å ha bedre råd til å leve det livet du ønsker deg som pensjonist.

Betale lån eller spare? Se våre tips

Vil du unngå dårlig råd som pensjonist?

Hvis du ikke sparer på egenhånd, vil du få dårligere råd som pensjonist. De fleste kan forvente å få kun 50 % av dagens lønn i samlet pensjon fra folketrygden og arbeidsgiver.

Illustrasjon: Søyler viser forskjell på pensjon og årslønn. Hvor mye bør jeg spare?

Jo tidligere du begynner å spare, jo bedre. Da vil du dra stor nytte av rentes rente-effekten. Selv små sparebeløp kan bli store, bare de får stå i fred lenge nok. Rentes rente-effekten kan gjerne sammenlignes med måten en snøball vokser når den rulles i kram snø. Jo lenger den rulles, jo fortere vokser den.

La oss ta et eksempel: Hvis du sparer 500 kroner i måneden og putter det i madrassen, så blir det 180.000 kroner etter 30 år. Hvis pengene i stedet har en 5 % årlig avkastning, vil rentes rente-effekten gjøre at det vokser til 398.000 kroner. 

Pensjonssparing med skattefordel (IPS)

Har du mulighet til å låse sparepengene frem til pensjonsalder, anbefaler vi IPS. Da får du en skattefordel i form av utsatt skatt på 22 % av beløpet du sparer.

  • Du kan tidligst starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år
  • Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år
  • Skattefordel på 22 % av sparebeløpet i form av utsatt skatt. Du kan spare maks 15.000 kroner i året

Pensjonssparekonto

Pensjonssparekonto er for deg som ønsker mer fleksibilitet. Pensjonssparekonto gir ikke den samme skattefordelen som IPS, men du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst.

  • Ingen bindingstid, du kan ta ut hele eller deler av sparebeløpet når som helst
  • Du kan spare så mye du vil 
  • Saldo inngår i formuesgrunnlaget, men du får en verdsettelsesrabatt på 25 % av aksjeandelen

Total kontroll i mobilbanken

Hvordan står det egentlig til med den pensjonssparinga? I mobilbanken kan du enkelt se hvor mye du bør spare for å få den pensjonen du vil ha når du blir pensjonist.

  • Spar enkelt til pensjon.
  • Full oversikt.
  • Få din pensjonsoversikt, både fra jobben og din private sparing.
  • Følg med på utviklingen på sparingen din, om du vil. 

Ikke mellom 34 og 50 år?

Velg din alder nedenfor og få tips og råd om smart pensjonssparing.

Ung

For deg under 34 år

Godt voksen

For deg mellom 50 - 62 år

Snart pensjonist

For deg som er over 62 år

 

Ser du etter skjema som hører til pensjonsløsningene våre?

Her finner du oversikt over våre pensjonsskjema,
enten det gjelder arbeidsuførhet, dødsfall, uttak eller annet.

 

Skal du starte utbetaling av din pensjon?

Her finner du informasjon og kan starte utbetaling


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }